CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Omstillingskrigen

Krigen i Ukraina har utløst et stort engasjement for ren energi, samtidig er kapial og materialer i ferd med å bli mangelvare. - Alt i alt så tror jeg denne krigen vil bremse overgangen til fornybarsamfunnet, sier CICERO-forsker. 

Krigen i Ukraina: Seks mulige konsekvenser for omstillingen

Hvordan virker krigen i Ukraina på omstilligen til lavutslippssamfunnet? Her er seks mulige konsekvenser som både forsinker og framskynder omstilling. 

Energieffektivt på Hadeland

Som de første grønne kommunene i Norge, har Gran, Lunner og Jevnaker mye å vise til av klimatiltak og kan blant annet gå foran som ypperlige eksempler på hvordan bioenergi kan skape lokale og nyskapende energisamfunn.

Fem håpefulle figurer

Globale utslipp må ned raskt. Her er fem punkter fra den siste klimarapporten som gir håp om at det er mulig. 

Siste runde om den siste oljen

Norges rolle som olje- og gassnasjon har seilt opp som et hett tema i årets valgkamp. Hvorfor skjer det akkurat nå? Ifølge CICERO-forsker Bård Lahn skyldes det blant annet den globale klimaavtalen som vi inngikk i 2015, bevisstheten om at det finnes mer olje enn vi kan utvinne, og at oljedebatten har beveget seg videre fra den langvarige konflikten om Lofoten.