CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Omstillingskrigen

Krigen i Ukraina har utløst et stort engasjement for ren energi, samtidig er kapial og materialer i ferd med å bli mangelvare. - Alt i alt så tror jeg denne krigen vil bremse overgangen til fornybarsamfunnet, sier CICERO-forsker. 

Krigen i Ukraina: Seks mulige konsekvenser for omstillingen

Hvordan virker krigen i Ukraina på omstilligen til lavutslippssamfunnet? Her er seks mulige konsekvenser som både forsinker og framskynder omstilling. 

Grønne grunderideer

Hvorfor ikke gjøre bærekraftsutfordringer til business? Både matsvinn og brukte batterier har gitt inspirasjon til miljøbevisste gründerspirer.

Innbyggermedvirkning i klimaomstillingen

Innbyggermedvirkning i ulike former og på ulike politiske nivåer blir stadig mer utbredt. Men trenden er fortsatt på et tidlig stadium og preget av testing, prøving og feiling. Hva kan involvering av innbyggere bety for den klimaomstillingen som vi skal igjennom?

Forskning på kjønn og klima: –Kvinner har fortsatt lavere status

Hva finnes av forskning på kjønn og klima? Innenfor hovedområdene ekstremvær, jordbruk, energi og politisk medvirkning har CICERO-forskere studert i hvilken grad kjønnsperspektiver inkluderes og analyseres i samfunnsfaglig klimaforskning.

Ingen tilpasning uten sosial rettferdighet

Det haster å tilpasse oss klimaendringene. Men det må gjøres riktig. For hvert feilsteg vi tar og hvert tonn med klimagasser vi slipper ut, blir jobben stadig vanskeligere.