CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Lokal kunnskap er viktig

Brede prosesser og lokal kunnskap skaper god klimatilpasning sier FNs klimapanel. Vi hører med to eksperter om hvorfor. 

Sårbar matforsyning

Klimaendringene vil ramme jordbruk og matforsyning ulikt rundt i verden. Hvordan vi møter utfordringene handler i stor grad om tilpasningskapasiteten til det enkelte land.

Ny rapport fra FNs klimapanel

Den siste rapporten fra FNs klimapanel er klar i sitt budskap: De klimapolitiske valgene vi tar det neste tiåret er avgjørende for å hindre katastrofale følger.

Ingen tilpasning uten sosial rettferdighet

Det haster å tilpasse oss klimaendringene. Men det må gjøres riktig. For hvert feilsteg vi tar og hvert tonn med klimagasser vi slipper ut, blir jobben stadig vanskeligere.

Klimatilpasning i fattige land

Klimatilpasning i fattige land taper kampen om milliardene når rike land avgjør hvor penger til klimafinansiering skal gå. Men hvordan ser egentlig klimatilpasning ut? Her presenterer vi et knippe tilpasningstiltak til hete- og ekstremvær.

– Tillitskrise mellom rike og fattige land

Utviklingslandene trenger enorme summer til både omlegging av energisystemet sitt, og til klimatilpasning. Rike land har i over ti år lovet at pengene kommer, men de vil gjerne bestemme i hvilken form, hvor ofte og hvor mye om gangen. Nå er utviklingslandene i ferd med å miste tålmodigheten.