CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

For full gass i 2-gradersscenarioet?

Equinor øker nærværet i Brüssel for å promotere norsk gass til det grønne skiftet. Men er gass og fornybar energi bestevenner, eller prøver de å spise hverandre?

Norge i den globale klimapolitikken

CICERO og NHO inviterer til et frokostseminar for å belyse hvordan internasjonal klimapolitikk påvirker Norge.

Vi må lytte til dem som føler seg truet av klimaomstillingen

Jeg håper 2019 blir et år hvor vi som klimaforskere ikke alltid må gå i forsvar for vitenskapen, men at vi isteden bruker vår kunnskap til å bidra til en åpen debatt om hvordan samfunnet bør møte klimaendringene.

Interessegrupper og næringsliv må legge press på politikerne for å kreve endring

For 2019 ønsker jeg at flere skal forstå at klimapolitikk ikke bare hører hjemme i Klima- og miljødepartementet. For at vi skal lykkes med klimatilpasning må omstilling være med i alle departement og på tvers av næringsliv, sivilsamfunn og politikk.

Verktøykassa klar

Under årets klimaforhandlinger i Polen lagde landene den nødvendige verktøykassa for å nå målene i Parisavtalen. Men hvis politisk vilje er fraværende på nasjonalt nivå, er det likevel begrenset hva internasjonale toppmøter og dialogprosesser kan bidra med.