CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Verdens CO2-utslipp fortsetter å øke i 2018

Verdens karbonutslipp ligger an til å øke med rundt 2 prosent i 2018 sammenlignet med året før som en følge av fortsatt økning i bruk av kull, olje og gass, viser beregninger fra The Global Carbon Project.

ECONOR III – The Economy of the North 2015 (finished)

The Arctic is vulnerable to natural and global economic changes. Global warming creates opportunities for new economic activities in resource extraction and shipping, while at the same time threatening traditional livelihoods.

Scaling green investments through blockchain

The Green Assets Wallet will develop a technology that bridges green investors with potential investment opportunities through cost-efficient and immutable verification of green impact.

S2S4E Climate Services for Clean Energy

S2S4E er et europeisk innovasjonsprosjekt for klimatjenester finansiert av EUs Horisont2020-program. CICERO er prosjektets nest største partner og leder to arbeidspakker.

CONSEED: Hvordan få forbrukere til å ta energismarte valg?

CONSEED-prosjektet skal vi finne ut hva som skal til for å få forbrukere og bedrifter til å velge hvitevarer, biler eller boliger som bruker mindre energi. 

Skal kartlegge utslepp frå jordbuket

Nytt utval skal få oversikt over klimagassutslepp frå jordbruket. Steffen Kallbekken ved CICERO leier utvalet.