CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog
Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden, skriver Kristina alnes. Her er flomrammet hjem i rogaland høsten 2017. foto: kjetil andré fredriksen

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden, skriver Kristina alnes. Her er flomrammet hjem i rogaland høsten 2017. foto: kjetil andré fredriksen

Flom i retten

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 07.12.2017

Hvem skal ta regningen når hus eller infrastruktur i flomutsatte arealer blir skadet, som for eksempel i Nord-Fron kommune? Dette spørsmålet blir mer og mer aktuelt når vi får mer flom i fremtiden som følge av klimaendringene. Forsikringsselskaper, banker, det offentlige og forskere må ta dialogen om klimatilpasning nå.

Kronikken sto opprinnelig på trykk i DN 07.12.17

Ved CICERO følger vi den pågående rettssaken mellom Gjensidige og Nord-Fron kommune med stor interesse. Spørsmålet her er hvem skal dekke tapet av ett hus i Kvam som for andre gang ble totalskadd av flom. Gjensidige har utbetalt erstatning til huseier, men mener kommunen bør dekke tapet ettersom de tillot bygning uten tilstrekkelig flomsikring. Kommunen vant i første instans, saken er nå anket.

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer vil mengden ekstrem nedbør øke, forskning tyder på at byer vil være ekstra utsatt.

Årlige tall fra Finans Norge viser en trend med økende utbetalinger som en følge av flom for både private forsikringsselskap og Statens Naturskadeordning.

Oslo fikk ett forvarsel i fjor da det falt opp til 54,7 millimeter i løpet av to knappe timer. Oversvømmelsene førte til ødeleggelser på eiendom samt forsinkelser og stans på motorveiene og i jernbanetrafikken. Ifølge Norsk Klimaservicesenter var de totale kostnadene som påløp i løpet av disse timene over 500 millioner kroner.

Årlige tall fra Finans Norge viser en trend med økende utbetalinger som en følge av flom for både private forsikringsselskap og Statens Naturskadeordning. Vi kan ikke anta at forsikringsbransjen kan og vil ta den voksende regningen i framtiden – som belyst av den pågående rettssaken. I Norge dekker foreløpig vanlig huseierforsikring flomskader fordi Naturskadeloven krever dette. Slik er det ikke i alle land. Ifølge data fra forsikringsselskapet SwissRe var 70 prosent av tapene fra naturskader mellom 2004 og 2014 ikke dekket av forsikring. Individer og offentlig sektor bærer brorparten av kostnadene.

Kvam i Gudbrandsdalen 10. juni 2011. Mesteparten av opptakene er fra de mindre rammede områdene sør for Storåa, og også i forkant av at Storåa gikk gjennom Brendevegen. Foto: Stian Næprud / Youtube.

Da orkanen Sandy traff New York i 2012, var det kun 20 prosent av huseierne som hadde flomforsikring. Foreløpige analyser etter orkan Harvey i sommer viser lignende tall for huseiere i Houston. I fremtiden er det usikkert om tilstrekkelig forsikring i det hele tatt er tilgjengelige for alle huseiere. I USA sliter det statlige forsikringssystemet, National Flood Insurance Program (NFIP) med massive gjeld. I tillegg har private forsikringsselskap nå blitt mer restriktive med å tilby forsikringer i særlig utsatte områder. Amerikanske huseiere i disse områdene risikere å ikke få solgt eiendommene sine, og banker som har gitt lån til dem vil som en følge av dette kunne påføres store tap.

Også i Norge kan kommuner, forsikringsselskaper, huseiere og banker lide tap på grunn av økt flomrisiko og dårlig sikring. Vi trenger derfor mer kunnskap og dialog om hvordan vi kan tilpasse oss den økte flomfaren. Den pågående rettssaken kan kanskje være begynnelsen på en dialog mellom forsikringsselskap, det offentlige, banker og forskningsmiljøer. Bedre kunnskap om fysiske klimarisiko og hvordan denne kan benyttes i planlegging, finansiering og forsikring er nødvendig for å gjøre gode valg om hvor og hvordan å bygge i fremtiden og hvordan å best sikre dagens verdier.