Bilde mangler beskrivelse

CICERO og Norsk Romsenter presenterer: Klima og satellitter

Norsk Romsenter og CICERO inviterer til frokostseminar og paneldiskusjon med satellitter og klima på agendaen.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 10.5.2022

Sted

Kulturhuset, Oslo

Arrangør

CICERO, Norsk Romsenter

Europa har som mål å bli verdens ledende leverandør av jordobservasjonsdata. Disse dataene brukes blant annet som beslutningsgrunnlag for en mer målrettet klimapolitikk, og til å måle og overvåke klimaendringer. I panelet på Kulturhuset stiller norske og internasjonale eksperter på klima og rom for å diskutere bruken av romteknologi i praktisk klima- og miljøarbeid.

TID

08:00 – 08:30: Frokost og mingling

08:30 – 09:30: Paneldiskusjon

09:30 – 10.00: Mingling

STED

Boksen, Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo.

AGENDA

På seminaret tar vi opp spørsmål knyttet til Norges og Europas bruk av romteknologi i klima- og miljøarbeid:

✦ Satser man på de riktige satellittene og sensorene?

✦ Hvordan brukes satellittdata i praktisk klimaarbeid?

✦ Hvor viktig er romteknologi for å følge opp Cop26 og bidra til FNs 2030-agenda?

PANEL

✦ Josef Aschbacher, Generaldirektør i European Space Agency

✦ Ole Morten Olsen, Avdelingsdirektør Forskning og jordobservasjon, Norsk Romsenter

✦ Bjørn Hallvard Samset, Seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning

✦ Tørris Jæger, Generalsekretær i Regnskogfondet

 

Paneldiskusjonen vil foregå på engelsk og modereres av Marianne Moen, Kommunikasjonsdirektør i Norsk Romsenter.

 

Se strømmen fra arrangementet her: