CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning

Nyheter

For full gass i 2-gradersscenarioet?

Equinor øker nærværet i Brüssel for å promotere norsk gass til det grønne skiftet. Men er gass og fornybar energi bestevenner, eller prøver de å spise hverandre?

Utvikling reduserer helserisiko ved hetebølger

Økt sosioøkonomisk utvikling i utviklingsland kan redusere innbyggernes risiko for helseskader som en følge av hetebølger, viser en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Få klimaskeptikere åpner for mer handling

Folk flest er ikke lenger i tvil: Klimaendringer skjer. Dette gir rom for å diskutere handling og politiske løsninger, ifølge forskerne bak en ny undersøkelse om våre holdninger til klima. Unge mellom 18-29 år er mest bekymret.

Norge i den globale klimapolitikken

CICERO og NHO inviterer til et frokostseminar for å belyse hvordan internasjonal klimapolitikk påvirker Norge.

Vi må lytte til dem som føler seg truet av klimaomstillingen

Jeg håper 2019 blir et år hvor vi som klimaforskere ikke alltid må gå i forsvar for vitenskapen, men at vi isteden bruker vår kunnskap til å bidra til en åpen debatt om hvordan samfunnet bør møte klimaendringene.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

Entrepreneurship in climate governance at the local and regional levels: concepts, methods, patterns, and effects

Dave Huitema, Elin Lerum Boasson, Raoul Beunen

Current fossil fuel infrastructure does not yet commit us to 1.5 °C warming

C. J. Smith, Piers M. Forster, Myles Allen, Jan S. Fuglestvedt, Richard J Millar, Joeri Rogelj, Kirsten Zickfeld

The climate spiral demonstrates the power of sharing creative ideas

Ed Hawkins, Taran Fæhn, Jan S. Fuglestvedt

Energy Politics and Gender

Karina Standal, Tanja Winther, Katrine Danielsen

Half a degree and rapid socioeconomic development matter for heatwave risk

S. Russo, Jana Sillmann, Sebastian Sippel, Monika Barcikowska, Claudia Ghisetti, Marek Smid, Brian O'Neill

 

Hva er CICERO Kommune?

I CICERO ønsker vi å utøve forskning som utgjør en reell forskjell på det lokale nivået. Vi har fokus på alle aspektene i prosessene i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn. Vi kan bistå med kunnskap om prosesser (det vi kaller Kortreist Kvalitet) beregninger og virkemidler, kunnskap om energi/mat/bolig og kunnskap om klimafinans i kommunesektoren.