Bilde mangler beskrivelse

EUs nye klimapolitikk og hva den betyr for Norge

Bli oppdatert på EUs klimapolitikk med forskere fra CICERO, Fridtjof Nansens Institutt, Frischsenteret, NIBIO og Statistisk sentralbyrå. Kommentarer og innlegg fra Skogeierforbundet, Zero og Klimastiftelsen.  

Vi får oppdateringer på innsatsfordelingen, landbruk, karbontoll og nye mål for kvotemarkedet. Vi bringer inn naturperspektivet og diskuterer forslag til tiltak i Norge.  

Frokostmøtet vil også bli strømmet til denne siden.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 22.3.2023

Sted

www.kulturhusetioslo.no

Arrangør

Platon

Program

 • Velkommen
  Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO

Fit for 55

 • EUs nye klimapolitikk
  Jørgen Wettestad, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt
   
 • ESR – Innsatsfordelingsforordningen
  Erlend Hermansen, seniorforsker ved Cicero
   
 • LULUCF – pilaren
  Gunnhild Søgaard, forskningssjef ved NIBIO
   
 • CBAM – den nye karbontollen
  Rolf Golombek, seniorforsker ved Frischsenteret

Panelsamtale: Jørgen Wettestad, Erlend Hermansen, Gunnhild Søgaard, Rolf Golombek og Skogeierforbundet.

Konsekvenser for Norge

 • Konsekvenser for kostnader og sektorer i Norge av nye ETS- og ESR-mål
  Taran Fæhn, Forskningsleder ved SSB
   
 • Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?
  Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt
   
 • Tiltak – hva må Norge gjøre?
  Stig Schjølset, fagsjef i Zero

Panelsamtale: Taran Fæhn, Lars H. Gulbrandsen, Stig Schjølset og Anders Bjartnes fra  Klimastiftelsen.

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt erik.tollefsen@cicero.oslo.no.

Bilde mangler beskrivelse