Bilde mangler beskrivelse

Globalt miljø- og klimasamarbeid i et skiftende geopolitisk landskap

Situasjonen i Asia, Afrika og Latin-Amerika har endret seg mye de siste tiårene. Vi inviterer til samtale om landenes rolle i globalt miljø- og klimasamarbeid.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 11.5.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo - Møterom Laboratoriet

Arrangør

CICERO

I klimaforhandlingene har gruppen «G77 og Kina» gjerne fremmet synspunkter på vegne av de fleste landene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Situasjonen i, for, og mellom disse landene har imidlertid endret seg mye de siste tiårene, og det er stor variasjon i hvilke roller land fra disse regionene kan og vil ta i globalt miljø- og klimasamarbeid. Vi samler noen av Norges fremste eksperter på området til sofasamtale, og spør blant annet:

  • I hvilken grad fremmer samarbeid mellom asiatiske, afrikanske og latin-amerikanske land en global klima- og miljøagenda?
  • Hvilken rolle spiller store land som Kina, India og Brasil i internasjonal klima- og miljøpolitikk?
  • Hvordan er deres rolle i multilaterale prosesser i endring?
  • I hvilken grad bidrar de, eller bidrar ikke til en bærekraftig agenda gjennom egen politikk og bilaterale samarbeid?

Møteleder: Christian Bjørnæs (CICERO)

I sofaen:
Solveig Aamodt (CICERO-forsker)
Dan Banik (Professor og direktør ved SUM, UIO)
Benedicte Bull (Professor ved SUM, UIO)

 

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt erik.tollefsen@cicero.oslo.no.

Arrangementet er en del av:

"CICERO presenterer - En hel dag med klimakunnskap"

Når du melder deg på kan du delta hele dagen, deler av dagen eller et spesifikt arrangement.