Bilde mangler beskrivelse

Hva tenker folk om lokale klimatiltak, forbruk og egen rolle i klimaomstilling?

For at vi skal få til omstilling som faktisk gjør at vi kutter utslippene våre er det nyttig å forstå hvordan folk tenker og hva de mener om klima- og miljøpolitikk.

I dette frokostseminaret vil vi presentere funnene fra dette prosjektet og trekke opp noen problemstillinger som vi trenger svar på framover. Vi håper å se deg der.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 13.6.2024

Sted

Kulturhuset i Oslo - møterom Boksen

Arrangør

Cicero

I Include har vi forsket på folks oppfatninger om lokalt miljø og klimaarbeid og folks rolle, samt oppfatninger om Norges rolle i verden. Prosjektet har undersøkt husholdningers oppfatninger og holdninger til forbruk og lokalt omstillingsarbeid. Prosjektet har vært ledet av CICERO (Marianne Aasen), men har flere deltagere fra og utenfor forskning: Senter for utvikling og miljø (Hege Westskog), CICEROs kommunikasjonsavdeling (Astrid Arnslett), Asker kommune, Bærum kommune, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Framtiden i våre hender og Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

Seminaret vil også bli strømmet og opptaket vil være tilgjengelig i ettertid. Informasjon om dette vil du få hvis du melder deg på.

Program

08.30 -09.00 Kaffe og mingling (og noe å bite i)

09.00 Velkommen

09.03 Presentasjon av resultater i prosjektet ved Marianne Aasen og Hege Westskog

09.30 Paneldiskusjon: Hvordan skal vi forholde oss til alle krisene vi står i og samtidig holde fokus på omstillingen?

10.00 Samtale: Hva trenger vi av samarbeid og kunnskap framover?

10.40 Takk for i dag

Seminaret vil bli streamet fra denne siden. Se vinduet nedenfor.

Dersom du vil følge seminaret via stream, trenger du ikke å melde deg på.