Hvordan kan lokale energiløsninger bidra til å løse flokene på energi framover

CICERO, FME Include og FME CINELDI inviterer til forskerworkshop 18. nov fra kl 12.00 – 15.00 om lokale energiløsninger og energisamfunn i Norge og Sverige. Gjennom arbeidet med ulike prosjekter knyttet til problemstillingen har vi sett at vi kan ha mye å lære av hverandre gjennom utveksling av kunnskap. Vi håper og tror at dette er et felt som vil vokse framover og som trenger økt kunnskap og fokus, ikke bare fra oss forskere, men også fra ulike politikknivå og næringsaktører.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 18.11.2022

Sted

Forskningsparken Oslo

Arrangør

Cicero

Foreløpig program:

  • Presentasjon av Smart Senja/Drivkraft prosjektene/ – forskningstilnærminger og hvordan lokale løsninger kan løse lokale behov i distrikts Norge /UiT
  • Presentasjon av solceller i borettslag– Barrierer for produksjon av strøm i borettslag /FNI
  • Presentasjon av rammevilkår, drivere og barrierer for lokale energisamfunn– forskningsfunn fra kartlegging, intervjuer og survey /CICERO
  • Presentasjon av forskjellige aspekter ved integrasjon av lokale energisamfunn i det norske elektriske distribusjonsnettsystemet /Forskningsprosjektet FINE/SINTEF Energi
  • Presentasjon fra Lund på Community solar prosjektet, TBC

Alle deltakere vil få muligheten til å kort presentere seg selv og sine prosjekter.

Etter presentasjonene vil vi legge til rette for en strukturert diskusjon rundt kunnskapsbehov framover, hvordan lokale energisamfunn kan få økt fokus i energidebattene og mulighetene for å samarbeid mer på dette feltet. 

Workshopen er åpen for alle (også relevante brukerpartnere fra ulike prosjekter), men med hovedfokus på forskningsmiljøene og kunnskapsutvekslingen oss imellom.

Vi arrangerer dette som et hybridmøte slik at vi har plass til fysiske deltakere, men legger godt til rette for fullverdig digital deltakelse også. Det fysiske møtet vil foregå i forskningsparken i Oslo.