Bilde mangler beskrivelse

Oljen og rettferdig, grønn omstilling

FNs generalsekretær har tatt initiativ til et toppmøte i september for “foregangsland” for å skape momentum i det internasjonale klimasamarbeidet. Blant kravene til foregangsland er at de ikke åpner for ny leting etter olje og gass eller øker utvinningen fra kjente reserver.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 11.5.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo - Møterom Laboratoriet

Arrangør

CICERO

Norges klimapolitikk har hittil kombinert et internasjonalt image som foregangsland med uforminsket aktivitet i olje-og gass-sektoren. Disse to posisjonene presser stadig sterkere i motsatte retninger. Denne sesjonen vil belyse muligheter og barrierer for omstilling av norsk olje- og gass-sektor blant velgere, arbeidere, fagbevegelsen og politikere.

  • Holdninger til omstilling – Håkon Sælen, forsker, CICERO
  • Oljeomstilling v/Bård Lahn, forsker, UiO
  • Hvordan motvirke polarisering i oljedebatten? Camilla Houeland, forsker FAFO
  • Redusert olje- og gassutvinning som norsk klimapolitikk Taran Fæhn, Seniorforsker SSB
  • Fra oljeskattepakke til produksjonsavgift v/Knut Einar Rosendahl, Professor NMBU

Møteleder: Gunnell E. Sandanger, CICERO

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt erik.tollefsen@cicero.oslo.no.

Arrangementet er en del av:

CICERO presenterer - En hel dag med klimakunnskap

Når du melder deg på kan du delta hele dagen, deler av dagen eller et spesifikt arrangement.