Bilde mangler beskrivelse

Rapporten fra FNs klimapanel: Hva vil skje, og hva må vi gjøre?

Velkommen til å følge CICERO på Arendalsuka! Alle arrangementer streames.

Sjette hovedrapport er kommet fra FNs klimapanel det siste året, fordelt på tre delrapporter. De har gitt oss en grundig beskrivelse av de pågående klimaendringene, virkningene av dem for mennesker og natur, og sagt noe om hvilke tiltak som skal til for å stanse klimaendringene. Til dette arrangementet kommer fire CICERO-forskere som alle er forfatterne i sjette hovedrapport. Når vi nå ser alle forskningsresultatene i sammenheng – hvilken klimarisiko møter vi nasjonalt og internasjonalt, og hva må skje, politisk og i samfunnet ellers, de nærmeste årene?

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 16.8.2022

Sted

Lille Andunge

Arrangør

CICERO på Arendalsuka 2022

Medvirkende:

  • Jan Fuglestvedt, forskningsleder, CICERO 
  • Bjørn Samset, seniorforsker, CICERO
  • Glen Peters, seniorforsker, CICERO
  • Elin Lerum Boasson, professor, CICERO 
  • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO