Bilde mangler beskrivelse

Kjetil Aas forteller om klimakonsekvensene av utslipp fra oljeproduksjon på CICEROdagen 2024. Foto: Eilif Ursin Reed

Syv ting vi lærte på CICEROdagen

Tyve arrangementer i tre paralleller. Ingen kunne få med seg alt på CICEROdagen. Her er syv fakta vi tok med oss hjem. 

Publiseringsdato
30.4.2024

Forbruk

Norge har det høyeste forbruket av elektriske artikler i verden, med cirka 28 kg per person per år. De aller fleste ser ut til å kjøpe nye produkter, i stedet for å reparere gammelt eller kjøpe brukt.

Holdinger

Nordmenn er ikke høyest rangert på klimaskepsis sammenlignet med mange andre land. Men vi skårer høyt på motstand mot politikk som tar til orde for omstilling til mer fornybar energiproduksjon.

Klimastatus

På tross av at fornybar energi utvikles i rekordfart og land etter land får på plass både klimamål- og tiltaksplaner, fortsetter verdens klimagassutslipp å øke. 2023 ble det varmeste året som er målt, og det meste tyder på at 2024 enten blir enda varmere eller nest varmest. 

Klimamodeller

Matematiske beskrivelser av klimaet – er nødvendige for å beregne hvordan klimaet vil utvikle seg, hvilke faktorer som betyr mest og hvilke konsekvenser som kommer. Modellene kan gå fra enkle til ekstremt komplekse. Og visste du at en norsk meteorolog har hatt en nøkkelrolle i utviklingen av globale klimamodeller?

 

Selvbilde

Er det mulig å være både oljestat og klimahelt? En stor andel nordmenn mener klimaproblemene ville vært løst om alle land i verden gjorde som Norge. Men resten av verden er ikke nødvendigvis enig i det. 

Høyrepopulisme

De med høyrepopulistiske holdninger er mer støttende til å prioritere naturvern over utbygging av fornybar energi - men mindre støttende enn andre til å verne natur når det er i konflikt med annen økonomisk aktivitet.

Helse

Hetebølger og luftforurensning kan være dødelige hver for seg. Blir man utsatt for hetebølger og høy luftforurensning samtidig, blir helseeffektene forsterket. Å bedre luftkvaliteten kan derfor sees på som et klimatilpasningstiltak mot heterelaterte dødsfall. 

Her kan du se alle opptak av alle arrangementene: