Kullgruve og utslipp fra kullkraftverk

Getty Images

CICERO reagerer på SSB-notat

Forfatterne bak diskusjonsnotatet til SSB har laget et eget datasett, som de har lagt inn i sin egen modell, og som produserer en konklusjon som i stor grad er gitt på forhånd.

Publiseringsdato
28.9.2023

Et diskusjonsnotat fra SSB hevder å så tvil om sammenhengen mellom co₂-utslipp og temperatur. Dette er en sammenheng som lenge har vært svært godt dokumentert av en lang rekke forskere og studier, både gjennom statistiske metoder, og i arbeider som tar utgangspunkt i de kjente, fysiske lovene som styrer vær og klima.

CICERO ønsker faglige diskusjoner om bakgrunnen for klimaendringer velkommen. Slike diskusjoner styrker forskningen og vi deltar i disse gjennom publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter, faglige konferanser og IPCC-prosesser.

Nedenfor viser vi hvorfor SSB-forfatterne ikke har faglig grunnlag for egen konklusjon. Forfatterne laget et eget datasett, som de har lagt inn i sin egen modell, og som produserer konklusjon som begrenses av det datasettet som er benyttet.

Analysen i SSBs notat:

  • Benytter ikke de store, veldokumenterte temperaturseriene fra byråer som NASA, den britiske værtjenesten og andre. Isteden har forfatterne laget de sin egen temperaturserie, uten å gjøre noen som helst form for validering og testing. I SSBs notat gjør forfatterne ingen faglig vurdering av hvorfor de etablerte temperaturseriene ikke benyttes i deres studie. Ei heller sammenlikner de egen temperaturserie med de veletablerte seriene.
  • Benytter og vurderer heller ikke resultater fra de avanserte klimamodellene de ønsker å kritisere, selv om disse resultatene er fritt og lett tilgjengelige for alle. Isteden har de laget en egen, veldig enkel statistisk modell der de legger inn sine egne relasjoner og tall, uten å gjøre noen faglig validering av hvorvidt denne modellen inneholder de riktige elementene.

Dermed har de ikke grunnlag for å si noe om klimamodellene og hvordan disse beskriver sammenhengen mellom co₂, temperatur og naturlige variasjoner. De gir heller ingen vurdering av alle de andre studiene som eksisterer, hvor en slik sammenheng allerede er dokumentert. Spesielt nyere forskning, slik den er oppsummert og vurdert i FNs Klimapanels 6. hovedrapport, er ikke tatt med.

Dernest:

  • Forskerne forholder seg ikke til fysikk og annen naturvitenskap for å diskutere sammenhengen mellom co₂ og temperatur, men bare en rent statistisk korrelasjonsanalyse. Vitenskap handler om mekanismer, årsakssammenhenger, eller kausalitet, ikke bare korrelasjoner.
  • Økningen av temperatur/energi i havet er en fysisk prosess som forfatterne for eksempel ikke tar hensyn til. Global oppvarming er egentlig et energioverskudd, hvorav bare en liten andel vises som økt lufttemperatur ved jordoverflaten. Hele 90 prosent av den ekstra energien befinner seg i havet, og den energiøkningen kan på ingen måte avvises som «naturlige variasjoner». Uten å se på helhetsbildet på denne måten, blir en ren statistisk korrelasjonsanalyse av co₂ og temperatur et sidespor.

Ved CICERO har forskere stor frihet til å formidle resultater og synspunkter innenfor eget forskningsfelt. Dersom en forsker ønsker å formidle konklusjoner som går på tvers av etablert forskning,  stilles det særlig strenge krav til argumentasjon og faglig belegg.

Spørsmål om hvorfor SSB offentliggjør interne arbeider med oppsiktsvekkende konklusjoner fra upublisert forskning på tvers av etablert forskning og langt utenfor eget fagområde, uten at kommentarer innhentes fra fagekspertisen, må rettes til SSB.

Etterskrift

Den 29. september publiserte SSB en nyhetssak om diskusjonsnotatet til Dagsvik og Moen.