Bilde av tre personer i en trapp

Fra venstre: Christa Clapp medgrunnlegger Shades of Green, Kristin Halvorsen direktør CICERO, Harald Francke Lund medgrunnlegger og daglig leder av Shades of Green. Foto: Adrian Nielsen / CICERO.

CICERO selger datterselskapet Shades of Green til internasjonalt finanskonsern

S&P Global, et av verdens største ratingsselskaper, har kjøpt CICERO Shades of Green fra CICERO Senter for klimaforskning. Shades of Green leverer uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner og tjenesten er utviklet ved CICERO.

Publiseringsdato
6.12.2022

Nå vil S&P global utvikle dette videre og markedsføre tjenesten gjennom sitt internasjonale salgsapparat.  CICERO har eid 70 prosent i selskapet og mottar om lag 200 millioner kroner for sin aksjeandel.  Dette er midler som CICERO skal bruke på uavhengig klimaforskning.

– Gjennom dette salget utvider vi vår innflytelse i finansmarkedene og styrker samfunnsnytten av vårt arbeid, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO og tidligere finansminister.   

– Vi har skalert opp Shades of Greens metode så langt det var mulig for oss. Jeg er veldig glad for at S&P Global tar over stafettpinnen og er sikker på at de klarer å utnytte det fulle globale potensialet til Shades of Green, sier hun.

CICERO gjennomførte verdens første uavhengige vurdering av en grønn obligasjon for Verdensbanken i 2008. Dette var starten på en global industri med flere internasjonale aktører som vurderer miljøaspektene ved grønne investeringer. CICEROs aktiviteter på dette området ble skilt ut i datterselskapet Shades of Green i 2018.

Selskapet har mottatt en rekke priser for den høye kvaliteten på sine vurderinger og er rangert av Climate Bonds Initiative som verdens største leverandør av uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner. Obligasjonene som selskapet har vurdert, har kanalisert mer enn 380 milliarder dollar til prosjekter som skal få fart på klimaomstillingen.

Daglig leder og medgrunnlegger Harald Francke Lund ønsker nye eiere velkommen.

— Partnerskap med S&P legger til rette for at vår prisvinnende Shades of green metodikk kan få enda større gjennomslag globalt, en velkommen utvikling i et finansmarked som i økende grad ønsker å vite mer om klimarisiko, sier Francke Lund.

CICERO har vært et verdensledende klimaforskningsinstitutt siden 1990. Instituttets forskere har vært involvert i de fleste av Klimapanelets rapporter og de har også levert verdifulle bidrag til Parisavtalen og Kyotoprotokollen. CICERO har engasjert seg i internasjonale prosesser på høyt nivå og samtidig levert banebrytende og uavhengig forskning.

Alle inntektene CICERO får av salget skal gå uavkortet til klimaforskning ved instituttet. 

– Vi har veldig dårlig tid dersom vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen i tråd med Parisavtalen, sier Halvorsen. Hun slår fast at CICEROs oppgave er å gi beslutningstakere tilgang på kunnskapen de trenger for å kunne sette fart på klimaomstillingen.

– Derfor skal vi investere inntektene i økt forskning over de neste ti til tjue årene. Omstillingen må skje nå. Det ville vært uansvarlig og uetisk å sylte pengene ned i et fond, sier hun.

Halvorsen har invitert alle ansatte til å være med å legge planer og gjøre prioriteringer for hvordan CICERO raskt kan øke aktiviteten. Instituttet har også signert en samarbeidsavtale med S&P som legger grunnlag for videre samarbeid mellom det norske instituttet og den internasjonale finanskjempen. 

– Å kombinere CICEROs akademiske meritter med den globale markedstilgangen til en av de største finansaktørene i verden, er et veldig godt utgangspunkt for samarbeid, sier Halvorsen.

For mer informasjon om salget, kontakt