Bilde mangler beskrivelse

Slukking av skogbrann i Tyrkia. Foto: iStock

Dødelige skogbranner

Antall dødsfall som kan tilskrives skogbrann har doblet seg siste 30 år, og røyken fra skogbranner kan stå for 13 prosent av alle dødsfall forårsaket av luftforurensning i Europa. CICERO-forsker mener det er viktig å få på plass politikk og planer for skogforvaltning, slik at vi kan håndtere helseeffektene som brannene forårsaker.    
 

– Dødsfall knyttet til luftforurensning har gått ned med mer enn 50 prosent i løpet av de siste 30 årene, sier Sourangsu Chowdhury, seniorforsker ved CICERO. 

Han har, som en del av forskningsprosjektet Exhaustion, sett på hvilken rolle skogbranner har når det gjelder luftforurensning og hvilke helsemessige plager det kan gi. 

Siden midten av 90-tallet har det blitt satt i verk flere politiske tiltak for å få ned luftforurensingen i Europa. 

– Spesielt har vi sett resultater innen transport og industri, og bedre kontroll på utslipp innen teknologi. En omstilling i disse sektorene har hatt en umiddelbar effekt, sier han. 

figur-feb-skogbrann-2.jpg

Vest-Europa var først ute med å gjennomføre politikken sin, deretter fulgte øst og sentral-Europa etter. De største utslippskildene her har vært kraftverk og mye bruk av kull. Mange husholdninger brukte kull til oppvarming, noe som hadde stor effekt på luftforurensingen. Da de gikk over til olje og gass, gikk også forurensingen ned i disse regionene. 

Antallet dødsfall som kan tilskrives skogbranner har riktignok økt med mer enn 100 prosent i samme tidsperiode, og slik sett blitt en viktig dødsårsak i Europa.  

– Antall dager med værforhold som skaper gunstige forhold for skogbranner, har økt kraftig. Mye kan forklares med varmere og tørrere sommervær, sier Chowdhury. 

2017 og 2022 har så langt vært de verste årene, etter målingene begynte i 2000. Sommeren 2022 brant områder på størrelse med Rogaland ned i Europa.  

Eldre og sårbare grupper utsatt

– Det førte med seg omfattende utslipp av sot og andre giftige partikler og gasser, som særlig var skadelig for eldre og sårbare grupper, samt små barn som ikke har godt nok utviklede lunger. Yrkesgrupper som jobber utendørs ble også hardt rammet, forklarer Chowdhury. 

Han legger til at utslippene fra skogbranner er langt mer giftig enn utslipp fra andre kilder, og kan stå for 13 prosent av alle dødsfall forårsaket av luftforurensning i Europa. 

Selv med optimistiske scenarier, tyder Chowdhurys forskning på at skogbranner vil forårsake minimum seks ganger flere dødsfall i Europa ved slutten av århundret enn i dag. 

– Derfor er det viktig å få på plass politikk og planer for skogforvaltning, slik at vi kan håndtere helseeffektene som brannene forårsaker, slår han fast, og viser til initiativ som European Forest Fire Information System. De bidrar til å beskytte skog mot brann i EU, samt gir oppdatert informasjon om skogbranner i Europa. 

– Det dukker også stadig opp flere initiativ og tiltak, som helikopter med brannslukkingsutstyr og branngater, for å unngå at branner sprer seg. 

 

 

Relatert prosjekt

EXHAUSTION

Increasing temperatures and heat waves due to climate change, combined with air pollution, constitute major health risks, and could cause an increase in cardiovascular and respiratory diseases across Europe. EXHAUSTION (Exposure to heat and air pollution in Europe – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation) aims to quantify the changes in cardiopulmonary mortality and morbidity due to extreme heat and air pollution (including from wildfires) under selected climate scenarios.

EXHAUSTION has its own project website at EXHAUSTION.EU 

Helse | Luftforurensning | Hetebølger

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev