Bilde mangler beskrivelse

Gate i Jaipur, India. 99 prosent av Indias befolkning har tilgang til elektrisitet. Foto: Unsplash

Energitilgang i India

India har gjort betydelige fremskritt i å sikre strøm til hele befolkningen. Selv om mange husholdninger fortsatt mangler strømtilgang, eller sliter med strømbrudd, har elektrisitet kommet til selv små og isolerte landsbyer. 

Publiseringsdato
8.5.2023
Tilhørighet
Nøkkelforskere

CICERO-forsker Karina Standal har forsket på hvordan familier og lokalsamfunn i den nordlige delen av India endret seg etter at strømmen kom. 

– India har ambisjoner om utvikling og økonomisk vekst, noe som har vist seg over mange år og gjennom flere regjeringer. I kjølvannet av elektrifiseringen har også energiforbruket i India endret seg, sier Standal.  

Landsbyene hun undersøkte hadde strøm gjennom små solenergikraftverk (microgrids) og kunne derfor bare ha et veldig beskjedent strømforbruk til lys, TV, lading av mobiler og små vifter. Hun erfarte at familier på landsbygda også ønsket et ‘moderne liv’ med større vifter (det blir fort 47 grader om sommeren), kjøleskap og lys i alle rom.  

– Med strøm kommer også ønsket om et middelklasseliv og den komforten som følger med. Dette forsterkes av tilgang til informasjon og underholdning gjennom TV og Internett, sier Standal (Se også: Krevende å finne løsninger på energifattigdom og Likestilling og grønt skifte).  

 

Alle bilder er tatt av Karina Standal, CICERO

Ny hverdag for kvinner 

Økt energiforbruk er sentralt for å bedre levestandard og livskvalitet. Standal opplevde at dette var særlig viktig for kvinner som har hovedansvar for arbeid som gjøres i hjemmet. 

– Strøm kan hjelpe med vannforsyning, teknologi til matlaging og apparater som forenkler husarbeidet. Strøm er også viktig for arbeid knyttet til jordbruk, annet inntektsgivende arbeid og skoler, sier hun, og legger til at strøm, på den positive siden kan være med på å elektrifisere maskiner som i dag bruker diesel. 

Likevel vil økt strømforbruk også ha en negativ påvirkning på klimautslipp hvis ikke omstillingen av kraftsektoren fra kull til fornybar energi går fort nok. 

– Den gjennomsnittlige innbygger vil både bruke mer energi enn før når landsbygda har tilgang på strøm, men også befolkningsveksten vil øke forbruket. India er snart verdens mest folkerike land, sier Standal.  

India står overfor store utfordringer både teknologisk, økonomisk og sosialt for å sikre den nødvendige energiomstillingen. Standals studie viser imidlertid hvor vanskelig det er å innføre et nytt energisystem i et lokalsamfunn. 

– Det har gjort at indiske myndigheter har satset mer på en sentral forsyning som igjen er avhengig av fossil energi. Det blir spennende å følge omstillingen fremover og se om nye prosjekter slik som Kuzum scheme kan være med på å øke andelen fornybar energi og energisikkerhet, sier Standal. 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev