Bilde mangler beskrivelse

Lohøgda borettslag utenfor Oslo, med Terje Holmen i spissen, har vært en pioneer innenfor solceller, og aktiv som medlem i COME RES referansegruppe. Foto: Knut Bjørheim / TU.no

Et skritt nærmere lokale energiløsninger

Etablering av lokale energisamfunn er et viktig steg på veien mot mer fornybar energi og en inkluderende energiomstilling. Et nylig avsluttet EU-prosjekt har gitt verdifull kunnskap.

Publiseringsdato
6.3.2023
Tilhørighet
Nøkkelforskere

Nylig ble EU-prosjektet COME RES avsluttet. Det har hatt som formal å produsere kunnskap om rammevilkår, muligheter og barrierer, samt organisasjons- og forretningsmodeller for fornybare energisamfunn i Europa. Norge har vært med som ett av ni land, med CICERO og NVE som partnere. Prosjektet har hatt en nasjonal referansegruppe bestående av 36 forskjellige  brukerpartnere  fra kraftsektoren,  teknologiselskaper,  interesseorganisasjoner,  kommuner , borettslag og næringsliv.

– Jeg er stolt av at vi, gjennom prosjektet har klart å bringe sammen mange relevante aktører som er interessert i fornybare energisamfunn. Vi har fått diskutert hvilke muligheter og barrierer som ligger til grunn for etablering her i Norge, og hva det kan bety i en rettferdig energiomstilling, sier prosjektleder Karina Standal, som er seniorforsker hos CICERO.

Skreddersydde løsninger på Utsira

En viktig del av prosjektet er nettopp denne kunnskapsutvekslingen mellom forskning og  relevante brukergrupper. Standal trekker frem Utsira kommune som et eksempel på en brukerpartner som har bidratt med mye kunnskap om hva slags rolle fornybare energisamfunn kan spille for lokalsamfunn.

– Planene for Utsira kan bidra til økt energisikkerhet, flere arbeidsplasser og en grønn identitet for de som bor der. På Utsira har samarbeidet mellom kommunen, et nettselskap og et vindkraftselskap vært helt sentralt for å sikre framgang og gode diskusjoner om løsninger.  Det er ekstra viktig for kommunen å være involvert og oppdatert på nye energiløsninger med tanke på planene for havvind i området.

Videre legger Standal vekt på at COME RES-prosjektet har gitt systematisk kunnskap om utfordringene som ligger til grunn for å etablere lokale energisamfunn. Det er gjennomført en spørreundersøkelse og intervjuer som setter søkelyset på hva aktører i kraftsystemet og potensielle interessenter for lokale løsninger  er opptatt av og hvilken rolle de kan spille i utviklingen av mer fornybar kraft, energifleksibilitet og lokale fordeler.

– I intervjuene vi har gjennomført, kom det frem at folk er opptatt av lokale energiløsninger, og hvordan de kan gi fordeler til samfunnet i en tid der energiomstilling er vanskelig og veldig aktuelt. Fornybare energisamfunn gir muligheter for å styrke lokalt næringsliv og redusere kostnader for folk, men her i landet er vi vant til en kapitalistisk modell der man eier fremfor å dele. Det er helt klart en stor barriere, sier Standal.

En annen barriere som ble trukket frem var reguleringer som gjør det vanskelig å etablere seg og fungere økonomisk ved energideling. Dette ble koblet til den mangelfulle rollen fornybare energisamfunn har på den politiske agendaen, og at det med dagens energipriskrise burde det være mer debatt rundt energiomstillingen gjennom deleløsninger.

Bilde mangler beskrivelse

PÅ ØYA UTSIRA HAR DE PLASSERT ET BATTERI PÅ HOVEDKAIA SOM SØRGER FOR ENERGISIKKERHET OG SPENNINGSTØTTE TIL ØYA. FOTO: KARINA STANDAL. TATT I FORBINDELSE MED PROSJEKTET LOKALEN (INCLUDE – FORSKNINGSENTER FOR INKLUDERENDE ENERGIOMSTILLING)

Helhetlige modeller bringer folk sammen

De andre landene som har deltatt i prosjektet er Latvia, Belgia, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Spania og Tyskland. Det har vært mye lærdom å trekke fra samarbeid og erfaringsutveksling med dem.

– Vi har sett at Norge skiller seg veldig ut ved at vi ikke er medlem av EU og sånn sett ikke er bundet av et felles regulativ, i tillegg til at vi har et kraftsystem som er ganske annerledes, med høy grad av fornybar kraft og offentlig eierskap. Da har vi en lenger vei å gå for å få frem kunnskapen og synliggjøre hva nye fornybare energisamfunn kan bringe inn i energiomstillingen. Som for eksempel reduserte kostnader for små og medium store bedrifter eller økt aksept for omstillingen vi står ovenfor, sier Standal.

COME RES-prosjektet hadde en sluttkonferanse i Brussel i januar, der spesielt gode eksempler ble trukket frem. Et av dem var konseptet ’Energy Gardens’ i Nederland, som byr på flere ulike funksjoner og biologisk mangfold og som rommer både fritids- og utdannelsestilbud for (og med) lokalsamfunnet. Les mer om gode case.

– Slike helhetlige modeller er gode eksempler på hvordan fornybare energisamfunn kan bidra til godt nabolag, gode lokalsamfunn og bringe folk sammen, sier Standal.

Hva er lokale energisamfunn?

Når flere enkeltpersoner, husholdninger eller aktører går sammen for å produsere, lagre og bruke strøm lokalt.

Energisamfunnene skal gi miljømessige, økonomiske eller sosiale fellesskapsfordeler til medlemmene eller til området det opererer i, fremfor økonomisk profitt til eierne.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev