Bilde mangler beskrivelse

På avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i utkanten av Oslo kan du brenne både tre og plast. Både ‘grønne’ og ‘svarte’ karbonatomer fanges samtidig, og sprøytes inn i berggrunnen under sjøbunnen i Nordsjøen for å lagres. Foto: Amund Aasbrenn.

Hva er negative utslipp?

Når vi fjerner co₂ fra luften kaller vi det negative utslipp. Men hva er forskjellen på fjerning av karbon og fangst og lagring av karbon? Vi har spurt CICERO-forsker Asbjørn Torvanger om en oppklaring.

– Fjerning av CO2 dreier seg om å redusere mengden av COi atmosfæren, altså om å ta CO2 som allerede finnes der og flytte det et annet sted, som for eksempel til berggrunnen, forklarer Asbjørn Torvanger, klimaøkonom ved CICERO og ekspert på energisystemet og karbonfangst.

FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 graders-målet gjorde det tydelig at vi er avhengige av å fjerne CO2 fra atmosfæren for å nå målene satt i Parisavtalen.

– Å kutte i utslipp er både komplisert, dyrt og tidkrevende. Det er usannsynlig at vi klarer å kutte utslippene raskt nok og på mange nok områder til at vi når klimamålet uten å gjøre andre grep i tillegg. Vi må betale vår ‘gjeld’, fordi vi har sluppet ut for mye klimagasser, sier Torvanger.

Denne ‘gjelda’ betaler vi med negative utslipp, som vil si å fjerne CO2 fra atmosfæren.

Han forklarer med enkle bilder.

– Se for deg en trestol, som du har hjemme på kjøkkenet – den er laget av tre som har kommet fra naturen. Karbonet her er ikke fossilt, men derimot fanget av fotosyntesen. Hvis du brenner stolen, fanger karbonet og putter det i berggrunnen, snakker vi om CO2-fjerning, sier han.

Flytting av karbon fra atmosfæren

Dette er fordi stolen og treet den er laget av, tilhører den naturlige CO2-syklusen, hvor trær vokser opp, dør (eventuelt blir laget stoler av) og deretter råtner eller brenner opp. Hindrer du CO2-et som er fanget i denne stolen i å nå atmosfæren, har du tatt det ut av kretsløpet – og du har fjernet CO2.

– Syklusen inneholder karbon som er lagret i atmosfæren, havet, i tre (biomasse) og mineralsk, for eksempel fossilt karbon. Mellom alle disse lagrene går det strømmer av CO2. Vi må kontrollere mengden CO2 ut i atmosfæren, og det kan vi gjøre ved å unnlate å slippe ut mer fossilt CO2, eller vi kan flytte noe CO2 fra atmosfæren og lagre det i berggrunnen eller plante trær som vokser og tar opp CO2. Poenget er å langsiktig lagre karbonet et annet sted, slik at det ikke blir værende i atmosfæren, sier Torvanger.

Brenner du derimot en plastbøtte, kommer ikke karbonet fra atmosfæren i utgangspunktet, men fra olje eller naturgass.

– Fanger vi dette karbonet før vi slipper det ut, og lagrer det i berggrunnen istedenfor, vil dette være karbonfangst og -lagring, ikke fjerning av karbon fra atmosfæren, sier Torvanger.

Svart karbon beskriver karbon som har vært ute av naturens kretsløp i flere millioner år. Utslippene av svart karbon kommer hovedsakelig fra olje og gass.

Grønt karbon beskriver karbon som fortsatt eller nylig har vært en del av naturens kretsløp.

Grønt eller svart karbon

Grunnen til at dette ikke er CO2-fjerning, er at karbonet i plastbøtta har vært ute av naturens kretsløp i flere millioner år, og i utgangspunktet skulle ligget under bakken for alltid. Når du brenner plastbøtta, og fanger CO2-et hindrer du at syklusen tilføres mer CO2.

Fangstmetoden ved forbrenningen er altså lik. Den viktigste forskjellen mellom det svarte og det grønne karbonet er altså hvor det kommer fra opprinnelig.

– På avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i utkanten av Oslo kan du brenne både en trestol og en plastbøtte. Både ‘grønne’ og ‘svarte’ karbonatomer fanges samtidig, og begge typer sprøytes inn i berggrunnen under sjøbunnen i Nordsjøen for å lagres. Ingenting skiller måten det gjøres på, men vi snakker kun om CO2-fjerning når det gjelder stolen, fordi dette er grønt karbon fra atmosfæren, sier Torvanger.

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev