Kristin Thorsrud Teien blir ny avdelingsleder i CICERO

CICERO styrker instituttet med ny avdelingsdirektør og rigger seg for videre vekst. 

Publiseringsdato
14.3.2023

CICERO vinner stadig nye prosjekter og har i tillegg solgt et datterselskap. Nettogevinsten fra salget på 200 millioner kroner skal brukes til uavhengig klimaforskning i årene framover.

– Vi er veldig glade for at Kristin Thorsrud Teien har takket ja til jobben som ny avdelingsdirektør, sier Kristin Halvorsen, direktør i CICERO.

Thorsrud Teien har bred erfaring fra forskning og offentlig forvaltning, og hennes bakgrunn innen klima og natur bidrar til å styrke CICERO. Thorsrud Teien er i dag forskningsdirektør ved NINA, hvor hun har drevet Oslo-kontoret i fem år. Før det var hun avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet fra 2011 til 2018. Thorsrud Teien har hovedfag i terrestrisk økologi fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) og Universitetet i Trondheim (nå NTNU).

Kristin Thorsrud Teien tiltrer den 7. august.

Bilde mangler beskrivelse

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA