Bilde mangler beskrivelse

FOTO: SHIROKAZAN

Ny studie gir håp om å holde oppvarmingen under 1,5 grader

Å oppfylle Parisavtalens hovedmål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader er mulig, men vil kreve kraftige utslippsreduksjoner, understreker forskerne bak en ny vitenskapelig artikkel.

Artikkelen som ble publisert mandag 18. september i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Geoscience, konkluderer med at det er geofysisk mulig å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Samtidig skriver forskerne at dette vil kreve mer ambisiøse utslippsreduksjoner enn det verden så langt har forpliktet seg til.

Bakgrunnen for artikkelen er et samarbeid mellom blant annet CICERO, University of Oxford, University of Exeter og University College London for å undersøke den geofysiske sannsynligheten for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader sammenlignet med førindustriell tid og arbeide for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.»

Beregningen av det gjenværende karbonbudsjettet for 1,5 grader, det vil si hvor mye CO₂ vi kan slippe ut før temperaturen stiger mer enn 1.5 grader, ble foretatt på tre ulike måter:

  • Forskerne gikk på nytt gjennom tidligere resultater fra komplekse jordsystemmodeller
  • Forskerne foretok nye eksperimenter med en mellomstor modell
  • Forskerne evaluerte betydningene av usikkerheten rundt vår forståelse av klimasystemet ved hjelp av enkle modeller.

I alle tilfeller ble utslipp og menneskeskapt oppvarming til dags dato tatt i betraktning.

Ifølge Richard Millar, hovedforfatter og forsker ved University of Oxford har vi tjue år med dagens utslipp før vi bryter temperaturmålet i Parisavtalen.

– Dersom vi begrenser det totale CO₂-utslippet fra og med 2015 til under 880 milliarder tonn CO₂, eller om lag 20 år med dagens utslipp, vil vi trolig overholde Paris-målet om å begrense oppvarming til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

– Tidligere beregninger av karbonbudsjettet for 1,5 °C, basert på IPCCs femte hovedrapport, var rundt fire ganger lavere, så dette er veldig gode nyheter med tanke på å kunne oppfylle ett av Paris-målene, sier professor Pierre Friedlingstein fra University of Exeter. Han er medforfatter av studien og en nøkkelekspert på karbonbudsjetter i FNs klimapanel.

– Den femte hovedrapporten undersøkte ikke spesifikt karbonbudsjettet for 1,5 grader slik vi gjør gjennom tre ulike metoder. Dette målet ble først kjent etter klimatoppmøtet i Paris og overrasket store deler av forskningsmiljøet, sier Friedlingstein.

Professor Michael Grubb fra University College London mener at konklusjonene fra artikkelen både viser at Paris-målene er innen rekkevidde, og klargjør samtidig hva forpliktelsen til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader virkelig betyr.

– Fra og med neste år, når landene skal melde inn til FN hva de har gjort, må de komme seg ut av kull og styrke sine eksisterende mål. Jo tidligere globale utslipp begynner å falle, desto lavere er risikoen for store klimaendringer, men også for den økonomiske risikoen som vil oppstå dersom vi tvinges til å gjennomføre ekstreme utslippsreduksjoner.

Jan S. Fuglestvedt, forskningsleder ved CICERO og medforfatter av artikkelen, maner til forsiktighet i tolkning av artikkelen.

– Vi kan selvsagt glede oss over at det fremdeles kan være geofysisk mulig å begrense oppvarmingen til ca. 1,5 grader. Dette er godt nytt for lavtliggende øystater og andre sårbare samfunn. Men vi må huske at vi uansett har en meget krevende utfordring foran oss. Hvis vi skal klare Parismålet er det helt avgjørende at vi kommer i gang med omstillingen og reduserer utslippene drastisk. Siden 1,5 gradersmålet er såpass nært er det viktig med god kommunikasjon av ny kunnskap om klimasystemet til beslutningstakere.