Bilde mangler beskrivelse

2023 ble det varmeste året som noen gang er registrert. Mindre enn 10 prosent av oppvarmingen kan forklares med naturlige variasjoner. Det betyr at det aller meste skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Rekordrask global oppvarming bekymrer forskere

Aldri tidligere er det registrert et varmere år enn 2023. En ny rapport slår fast at over 90 prosent av oppvarmingen i fjor skyldtes menneskeskapte klimautslipp.

Publiseringsdato
5.6.2024
Nøkkelforskere

Rapporten Indicators of Global Climate Change legges fram 5. juni, andre år på rad. Den skiller mellom hvor mye av den totale økningen i global oppvarming som skyldes naturlige årsaker, og hvor mye som skyldes menneskelig påvirkning.

Klimaforsker Glen Peters ved CICERO Senter for klimaforskning har bidratt til rapporten:

– Klimaendringene skjer raskere enn noensinne, og det er akkurat som forventet når utslippene av drivhusgasser er rekordhøye, sier Peters.

– Det må skje en endring

I fjor ble temperaturøkningen totalt 1,43°C sammenliknet med førindustriell tid, og 2023 ble det varmeste året som noen gang er registrert. Ifølge rapporten som nå er klar, bidrar værfenomenet El Niño til oppvarmingen, men mindre enn 10 prosent av økningen i 2023 kan forklares med slike naturlige variasjoner. Resten er forårsaket av menneskeskapte utslipp av klimagasser.

– Det er all grunn til bekymring over at klimagassutslippene fortsetter å øke globalt til tross for internasjonale ambisjoner om å kutte og at det gjennomføres tiltak i enkeltland. Det må skje en endring, sier Peters.

– Akselererende oppvarming

Økningen i global oppvarming forklares i hovedsak med en kombinasjon av menneskelig aktivitet: Utslippene av drivhusgasser er skyhøye – mennesker slipper ut 54 milliarder CO2-ekvivalenter i året. I tillegg kommer effekten av at luftforurensningen blir mindre mange steder i verden. Paradoksalt nok fører renere luft til varmere klode. Partikler i luftforurensningen bidrar nemlig til å reflektere sollyset, noe som fører til at planeten avkjøles. Når den helseskadelige luftforurensningen reduseres, øker oppvarmingen. De høye nivåene av drivhusgasser påvirker jordas energibalanse. Satellittmålinger viser tydelig at det kommer mer energi fra sola og inn i jordens atmosfære sammenlignet med energien som blir sendt tilbake til verdensrommet.

– Drivhusgassutslipp og drivhusgasskonsentrasjon går opp. Men mest bekymringsfullt er den sterke økningen i energiubalansen, som gir en akselererende oppvarming som vi ser starten av nå, sier forskningsleder Gunnar Myhre ved CICERO.

4,5 år med utslipp igjen

Rapporten går også gjennom det gjenværende, globale karbonbudsjettet. Dette er et budsjett som viser hvor lite CO2 det fortsatt er mulig å slippe ut før målet ryker i Paris-avtalen om å hindre at global oppvarming overstiger 1,5°C sammenliknet med førindustriell tid. Konklusjonen er at det nå kun er igjen 200 gigatonn CO2 på budsjettet. Sagt på en annen måte: Ved starten av 2024, hadde verden igjen omtrent fem års utslipp av CO2. Nesten halvveis uti året er nå det blitt enda mindre.

– Det gjenværende karbonbudsjettet er så lite at det blir nesten meningsløst å snakke om. Overgangen til et nullutslippssamfunn vil ta flere tiår, men i mellomtiden vil vi fortsette å slippe ut klimagasser. Resultatet blir kostbare klimaskader. Å utsette utslippskutt utgjør derfor en betydelig klimarisiko, sier Peters.

– Vår analyse viser at andelen av global oppvarming som er forårsaket av mennesker, har fortsatt å øke det siste året, selv om klimatiltak har bremset økningen i utslipp av drivhusgasser. Globale temperaturer stiger fortsatt, og utviklingen skjer raskere enn noensinne, sier direktør Piers Forster ved Priestley Centre for Climate Futures ved Universitetet i Leeds som har ledet arbeidet med rapporten. Indicators of Global Climate Change Report er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Earth System Science Data.

Klimaendringene skjer raskere enn noensinne, og det er akkurat som forventet når utslippene av drivhusgasser er rekordhøye.

Glen Peters