Bilde mangler beskrivelse

Seks grunner til at biologisk mangfold er nyttig

Naturen eksisterer rikitgnok ikke for å "være nyttig". Den har sin egen verdi. Når det er sagt så finnes det flere utfordringer menneskene står overfor - hvor det kan være nyttig å spille på lag med naturen. Her er seks eksempler. 

 

funfacts2.png

Små skapninger gjør en stor forskjell

Rundt ¾ av alle typer mat vi dyrker er avhengig av pollinering. Frukt, bær, mange grønnsaker og nøtter er i hovedsak insektspollinert og kan ikke dyrkes i stor skala. Bildet viser en Buksebie, som lever på Østlandet, og er klassifisert som sårbar. Foto: Arnstein Staverløkk

 

funfacts6.png

Naturen som karbonlager

Planter tar opp co₂ fra atmosfæren og lagrer det. Skogen i Norge lagrer mer karbon under bakken enn over. Det er lagret 3–4 ganger mer karbon i jordsmonnet enn i biomassen av trær og andre planter over bakken. Og skoger med flere arter lagrer mer karbon enn skoger med få arter. 

 

funfacts_kingfisher.png

Biologisk mangfold inspirerer til løsninger

Designere og ingeniører henter inspirasjon fra naturen når de utvikler ny teknikk. Isfuglens nebb har gitt inspirasjon til lyntog, med en lang front som skal redusere både luftmotstand og strømforbruk.Foto: JJ Harrison

 

funfacts4-1.png

Planter og dyr er bra for helsa

Jevnlig kontakt med jord, planter og dyr er med å bygge immunforsvaret vårt. Forskere har pekt på at "skogsbad" og fjellturer er bra for mental helse.

 

funfacts3.png

Beskytter mot storm

Levedyktige tareskoger, mangroveskoger, korallrev eller lignende bidrar til å beskytter kysten mot bølger og flom. Bildet viser Paragorgia arborea som er en rødlistet koralltype som finnes utenfor norskekysten. Foto: AD Rogers, NERC/IUCN Seamounts Project.

 

funfacts5.png

Planter kjøler oss ned

Trær, parker, grønne tak, åpne bekker og små innsjøer fungerer nedkjølende når sommerheten slår til i storbyen. 

Referanser

Thygeson, Anne Sverdrup - På naturens skuldre

Teien, Kristin Thorsrud, Biologisk mangfold og karbonlagring i skog, presentasjon under Klima, naturmangfold og arealkonferansen Miljødirektoratet og Forskningsrådet 23.11.2022

Myhre, Trude, Store norske leksikon, Karbonlager

www.un.org, Biodiversity - our strongest natural defense against climate change

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev