Tankskip på stødig kurs mot horisonten.

Foto: Chris Pagan / Unsplash

Stø kurs for global oppvarming

I en rykende fersk artikkel publisert i Nature Communications har CICERO-forskere angrepet et gjenstridig problem i klimaforskningen: klimautviklingen på kort sikt.

«Til nå har det kunnet ta opptil 20 år før vi kunne avsløre hvor vidt kutt i drivhusgassutslipp lykkes i å få ned hastigheten i global oppvarming. Vår nye metode tar det i beste fall ned til halvparten, og avslører samtidig at oppvarmingen fortsatt har stø kurs», sier seniorforsker Bjørn Hallvard Samset ved CICERO senter for klimaforskning.

Indre variasjoner vs. global oppvarming

Jordens overflatetemperatur i et bestemt år påvirkes både av global oppvarming og indre variasjoner i klimasystemet. De indre variasjonene er for eksempel El Nino og La Nina-fenomenene i Stillehavet og NAO-indeksen her i nord. Disse er uavhengig av global oppvarming, men påvirker temperaturen med opp til en halv grad fra år til år. Når forskere skal beregne hastigheten i global oppvarming, sees dette på som «støy» som gjør det vanskeligere å beregne den reelle oppvarmingen, spesielt på kort sikt. Dette er grunnen til at rapportene fra FNs klimapanel, som delrapporten fra i august i fjor , oppgir global oppvarming over de siste ti årene (2001-2020), istedenfor det siste året.

Ny metode for å redusere støy

CICERO-forskere har sammen med kollegaer fra Tyskland, USA og Kina utviklet en ny metode for å redusere denne støyen, med veldig lovende resultater.

«Vi har brukt et modellverktøy som knytter mønsteret i overflatetemperatur i havet til støy i global gjennomsnittstemperatur. Dette gjør at vi kan fjerne for eksempel påvirkningen fra El Nino og La Nina fra tidsutviklingen av global oppvarming», forklarer seniorforsker Marianne Tronstad Lund.

Metoden gjør at forskere nå kan avsløre raskere enn før hvor vidt kutt i klimagassutslipp lykkes i å få ned hastigheten i global oppvarming. Til nå har dette kunnet ta opptil 20 år.

«Når vi før eller siden makter å få ned utslippene, vil det være avgjørende for å opprettholde innsatsen å kunne vise at kuttene har en effekt.», sier Jan Fuglestvedt ved CICERO senter for klimaforskning.

2021 var egentlig det nest varmeste året noensinne

I tiden siden artikkelen ble skrevet har forskerne brukt den nye metoden på data fra 2021 for å fjerne støyen fra havene. Resultatene viser at snarere enn å være det sjette eller sjuende varmeste året, som de store dataseriene viser, kom det «støyreduserte» 2021 bare så vidt bak 2020 i temperatur.

En god andreplass, altså, og dokumentasjon på at global oppvarming – dessverre – fortsetter som aldri før.

Bjørn Hallvard Samset

Takten i global oppvarming fortsetter akkurat som før

Som en følge av resultatene fra artikkelen kan forskerne også beregne hastigheten til global oppvarming siden 1970. Det viser seg at den har vært veldig jevn, og ligger på omtrent 0,2 grader per tiår. Utviklingen har verken akselerert eller bremset, selv om begge disse mulighetene har vært foreslått i andre fagartikler.

«Vi har fortsatt stø kurs – mot et sted vi ikke ønsker å være. Faktisk er det nesten overraskende hvor jevn den menneskeskapte globale oppvarmingen har vært gjennom så lang tid», sier Samset.

Kontaktpersoner:

Bjørn H. Samset: +47 22 00 47 87 / b.h.samset@cicero.oslo.no

Marianne T. Lund: +47 22 00 47 14 / m.t.lund@cicero.oslo.no

Les den fullstendige artikkelen her: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29247-y