Bilde mangler beskrivelse

HELT BLANK? TEKSTILINDUSTRIEN MANGLER INDIKATORER PÅ DET MESTE FOR Å KUNNE VURDERE OM PRODUKSJONEN ER BÆREKRAFTIG.

Stor uvitenhet omkring bærekraft

Hvordan kan en produsent si at produktet de leverer er bærekraftig? Forskere har sett nærmere på hva bedrifter i tekstilindustrien vet om de sosiale, miljømessige og økonomiske fotavtrykkene fra produksjonen sin. Resultatet er nedslående: De vet lite.

Publiseringsdato
16.1.2020

Hva er bærekraft?

– Bærekraft betyr ikke bare å være litt mer miljøvennlig, å kutte utslippene og vise litt mer hensyn i produksjonen. Det handler om å sikre både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, sier Beate Sjåfjell, professor ved Universitetet i Oslo.

Sjåfjell er leder for SMART-prosjektet, som CICERO er partner i.

– Målet er at vi holder oss innenfor planetens tålegrenser, samtidig som vi sikrer et godt, trygt og rettferdig liv til menneskene nå og i fremtiden, sier hun.

At «bærekraft» er langt mer enn bare klima og miljø, gjenspeiles også i FNs bærekraftmål. Målene, som nær sagt alle verdens land har sluttet opp om, inkluderer fred og rettferdighet, fattigdoms- og sultbekjempelse, ulikhet, helse, utdanning, likestilling, vannkvalitet, sanitærforhold, ren energi, arbeidsvilkår, økonomisk vekst, innovasjon, infrastruktur, forbruk, produksjon, klimaendringene og dyrevern – blant annet.

- Det er noe å tenke på neste gang du kjøper en sjokolade eller et par sokker som pryder seg med merkelappen bærekraftig produsert, sier Sjåfjell.

Store kunnskapshull i tekstilindustrien

Forskere i SMART-prosjektet har gått systematisk til verks for å finne ut hvor mye et knippe aktører i klesindustrien vet om konsekvensene av produksjonen sin, basert på åpne kilder.

Et klesplagg går igjennom åtte faser i sin livssyklus:

  • Utvinning av råmateriale
  • Karding og spinning
  • Farge, vask og rens
  • Transport
  • Produksjon
  • Distribusjon
  • Bruk
  • Avfall / gjenvinning

Hver fase har sine konsekvenser både lokalt og globalt; for arbeidere, lokalsamfunn, dyreliv, vannkvalitet, ozonlaget og så videre. Ved hjelp av et egenutviklet verktøy har SMART-prosjektet tatt utgangspunkt i 31 klesprodusenter, for å finne ut i hvilken grad de har indikatorer som sier noe om konsekvensene av egen produksjon, innenfor hver fase av livssyklusen.

Figuren under viser hva utvalget av klesprodusenter vet om det miljømessige fotavtrykket fra produksjonen sin. De røde sirklene viser hvor forskerne ikke kunne finne noen vurderinger omkring konsekvenser av produksjonen.

 

Ikoner fra freepik.com

Risikerer å lure kundene sine

Dette er selvsagt potensielt dårlig nytt for kloden, men også dårlig for business, ifølge professor María Jesús Muñoz-Torres ved Jaume I-universitetet i Spania, som har ledet den konkrete studien.

– Hvis selskaper ikke vet hva konsekvensene deres er med tanke på bærekraft, så kan de heller ikke vurdere den finansielle risikoen ved å drive lite bærekraftig. Du kan ikke vurdere risiko hvis du ikke har kunnskap, sier hun.

Blant risikoene en bedrift løper, er å føre sine egne kunder bak lyset ved å si at de er bærekraftige, påpeker Muñoz-Torres.