Det naturvitenskapelige grunnlaget

Arbeidsgruppe 1

Bilde av oversvømmelse på Bryggen i Bergen. En mann står i gummistøvler på oversvømmet kaikant.

HYPPIGERE OVERSVØMMELSER VED STORMFLO ER BLANT KONSEKVENSENE AV HAVNIVÅSTIGNING. HER FRA BERGEN I 2020. FOTO: HELGE SKODVIN

Nettsaker og pressemeldinger

Korte budskap

1,5 grader kan nås allerede om ti år

Ekstremvær har blitt vanligere

Våre utslipp avgjør hvor varmt det blir