Klimatilpasning

Arbeidsgruppe 2

STUDENTER PLANTER MANGROVESKOG I KAMBODSJA.

REHABILITERING AV VÅTMARK. STUDENTER PLANTER MANGROVESKOG I KAMBODSJA. MANGROVESKOG BESKYTTER MOT BØLGER OG EROSJON, SOM BLIR EN UTFORDRING NÅR HAVET STIGER.