CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
ACT-prosjektet

Klimaundersøkelsen 2018

Folk flest er ikke i tvil: Klimaendringer skjer. Dette gir rom for å diskutere handling og politiske løsninger, ifølge forskerne bak en ny undersøkelse om våre holdninger til klima. Unge mellom 18-29 år er mest bekymret.

 Nøkkeltall

  • 4000 respondenter, representativt norsk befolkning

  • Data samlet av Kantar (Norsk Gallup)

  • Nettbasert undersøkelse

  • Tidsperiode for datainnsamling: mai/juni 2018

 

 

Presentasjon, Kulturhuset i Oslo, 10. januar 2019

Last ned presentasjonen her (PDF)

 

 

Nettsaker

Et dypdykk i folket, vol. 2

Opptak fra Arendalsuka 2019: Hvorfor gjør vi som vi alltid har gjort selv om vi sier vi vil være med på omstillingen?

Få klimaskeptikere åpner for mer handling

Folk flest er ikke lenger i tvil: Klimaendringer skjer. Dette gir rom for å diskutere handling og politiske løsninger, ifølge forskerne bak en ny undersøkelse om våre holdninger til klima. Unge mellom 18-29 år er mest bekymret.

Les flere saker

Presse

Lokale forhold og prosess avgjør holdninger til vindkraft

En gjennomgang av forskningslitteraturen på sosial aksept viser at en rettferdig prosess og en rettferdig fordeling av konsekvenser er svært viktig for folks holdninger til vindkraft. En sentral utfordring framover er å finne løsninger for hvordan konflikter kan reduseres mellom ulike mål som klima og naturvern.

Flyskam: Nytt ord for en nymoralsk tid?

Dataene fra 2018 tyder på at folk i større grad er opptatt av å kutte matsvinn og energibruk i hjemmet enn å redusere flyreiser.

Klimadebatt: – Optimistene har mye å svare for

Filosof Arne Johan Vetlesen mener vi kan se resultatene av at optimistene har hatt stor makt i klimaspørsmålet.

Unge er meir villige til å støtte klimavenleg politikk

Ny forsking frå CICERO Senter for klimaforskning syner at nordmenn under 30 år ikkje vegrar seg for politiske tiltak og avgifter.

Forskere svarer på klimaspørsmål fra lytterne

CICERO-forsker Marianne Aasen svarer om klima og holdninger på NRK programmet EKKO.

En av tre mener de har merket klimaendringene

Et stort flertall mener klimaendringene skjer, og en av tre mener de har erfart det personlig, viser en fersk undersøkelse.

Lokale forhold og prosess avgjør holdninger til vindkraft

En gjennomgang av forskningslitteraturen på sosial aksept viser at en rettferdig prosess og en rettferdig fordeling av konsekvenser er svært viktig for folks holdninger til vindkraft. En sentral utfordring framover er å finne løsninger for hvordan konflikter kan reduseres mellom ulike mål som klima og naturvern.

Flyskam: Nytt ord for en nymoralsk tid?

Dataene fra 2018 tyder på at folk i større grad er opptatt av å kutte matsvinn og energibruk i hjemmet enn å redusere flyreiser.

Klimadebatt: – Optimistene har mye å svare for

Filosof Arne Johan Vetlesen mener vi kan se resultatene av at optimistene har hatt stor makt i klimaspørsmålet.

Unge er meir villige til å støtte klimavenleg politikk

Ny forsking frå CICERO Senter for klimaforskning syner at nordmenn under 30 år ikkje vegrar seg for politiske tiltak og avgifter.