CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Medlemmer

  •  Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef, Umoe (styreleder)
  •  Hanne Rønneberg, spesialrådgiver, SINTEF Byggforsk (nestleder)
  •  Per Gunnar Røe, professor, Universitetet i Oslo (medlem)
  •  Lena M. Tallaksen, professor, Universitetet i Oslo (medlem)
  •  Merethe D. Leiren, forsker, representant for CICEROs ansatte

Varamedlemmer:

  • Gun Bente Johansen, avdelingsdirektør, Miljødirektoratet
  • Vidar Helgesen, spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet
  • Jan Ivar Korsbakken, forsker, vararepresentant for CICEROs ansatte

Ansattes representant og ansattes vararepresentant er oppnevnt for to år.