CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Forordning og reda på norske klimagassutslipp

I 2015 besluttet Stortinget at Norge skulle oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen igjennom å samarbeide med EU.  Avtalen  sikrer at Norge kan innfri sine klimaforpliktelser, selv om vi ikke klarer å kutte nok hjemme.

EUs kvotehandelsystem

EUs kvotehandelssystem er det viktigste verktøyet til EU for å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. Norge har vært med siden 2008.

Konflikt rundt jorda og havets ressurser

2. April handler magasinet KLIMA om problemstillinger rundt landareal, selektiv politikk og hvordan vi ligger an på utslippskutt – eller mangelen på disse. 

Kampen om jorda

Innen 2030 skal norsk transport gå på 40 prosent biodrivstoff. Kan klimahensynet i Norge komme til å gå på bekostning av bærekraft andre steder?