CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Lys i tunnelen for landbruket

Forutsigbare klimaforhold er avgjørende for norske bønders produksjon og avlinger. Hva har klimaendringene å si for landbruket i Norge – og hvordan tilpasser bøndene seg?

Grønn omstilling i primærnæringene

Hva ligger i begrepet bærekraft i jordbruket? Og hvilken type fiskeproduksjon er mest bærekraftig? CICERO-forskere har undersøkt hvordan bønder og fiskere bruker og gir mening til begreper som bærekraft og grønn omstilling.

Hjem til gården

Da store deler av verden ble rammet av pandemi, nedstengte samfunn og en drastisk økning i arbeidsledighet, ble løsningen for mange nepalske fremmedarbeidere å prøve å komme seg hjem. Hjem til gården.

Camillas favorittskyer

Camilla Weum Stjern forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, og hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. Og hun digger skyer. Her er hennes fem favoritter.