CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Bakgrunnsbildet  viser vindturbiner i Tyskland og er tatt av Iselin Rønningsbakk Ved CICERO Senter for klimaforskning.

Bakgrunnsbildet  viser vindturbiner i Tyskland og er tatt av Iselin Rønningsbakk Ved CICERO Senter for klimaforskning.

CICERO-forskere står bak en ny bok om støtteordninger for fornybar energi

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 30.10.2020

CICERO-forskerne Elin Lerum Boasson og Merethe Dotterud Leiren er redaktører for en ny bok om støtteordninger for fornybar energi, som analyserer og sammenlikner fornybarpolitikken i seks ulike land i Europa.

Boken ble utgitt 30. oktober av forlaget Routledge, og har fått tittelen Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields. Med som redaktør er også Jørgen Wettestad ved Fridtjof Nansens Institutt.

Boken inneholder en komparativ studie av fornybarpolitikken til Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Polen, og tar for seg hvordan støttesystemene i disse landene har utviklet seg over tid. Den analyserer forskjeller og likheter i systemene og viser at Norge og Sverige skiller seg ut med teknologinøytrale ordninger, mens de andre landene har teknologispesifikke systemer som fremmer et større mangfold av fornybar energi.

– Bokens analyser viser hvor viktig politisk styring og politikernes rolle har vært når det gjelder å få til utvikling av fornybar energi, sier Elin Lerum Boasson. Hun jobber som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, og som nestleder ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Forklarer EUs rolle i energipolitikken

– Boken viser også den viktige rollen EU har spilt i å fremme byggingen av fornybar energi, og bidrar til en bedre forståelse av politikkutviklingen i EU og rollen til EU-domstolen. EU har hatt politikk for å fremme fornybar energi siden 1990-tallet, og det har vært ganske store endringer over tid, noe som har bidratt til å gi forskjellige løsninger i ulike land, sier Boasson.

Boken er skrevet som en del av forskningsprosjektet REMIX, som nå er avsluttet og som var støttet av Norges forskningsråd og en rekke nordiske energiaktører, som Energi Norge, NVE, Statkraft, Statnett og den svenske Energimyndigheten.

Ifølge Boasson vil boken være nyttig for alle som er opptatt av å prøve å forstå klimaomstillingen og hva det er som driver endringer i energi- og klimapolitikken.

Bokens analyser viser hvor viktig politisk styring og politikernes rolle har vært når det gjelder å få til utvikling av fornybar energi.

Elin Lerum Boasson, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. 

Nyttig lesning for alle i kraftbransjen

Boken vil også være nyttig for alle som jobber i kraftbransjen, fordi hvis de får en bedre forståelse av hva det er som driver klimapolitikken, kan de ta smartere, strategiske valg når det gjelder hvilke teknologier og investeringer de skal satse på, sier Merethe Dotterud Leiren. Hun er seniorforsker ved CICERO, og har hatt et spesielt ansvar for studiene i boken av Tysland og Storbritannia.

– Politikk, både på nasjonalt og på europeisk nivå, avgjør endringene i rammevilkårene til kraftbransjen – ikke kun teknologi og økonomi – og det som det er økonomisk rasjonelt å gjøre, er sjelden det som blir gjort, sier Leiren.

Leiren og Boasson understreker at selv om den politiske dynamikken er forskjellig i ulike land, så har det vært situasjoner i alle de seks landene denne boken har sett på, der kraftbransjens ønsker har blitt overkjørt eller oversett politisk.

– Kraftbransjen har tapt milliarder av kroner på å investere i kullkraft de siste par tiårene, og mange var for sent ute med å satse på nye fornybarteknologier. Hvis bransjen hadde forstått dynamikken i klima- og energipolitikken tidligere, så kunne kanskje noen av disse tapene ha vært unngått, legger Leiren til.

Boken kan lastes ned gratis her.

 

Kraftbransjen har tapt milliarder av kroner på å investere i kullkraft de siste par tiårene, og mange var for sent ute med å satse på nye fornybarteknologier. Hvis bransjen hadde forstått dynamikken i klima- og energipolitikken tidligere, så kunne kanskje noen av disse tapene ha vært unngått.

Merethe Dotterud Leiren, seniorforsker ved CICERO Center for klimaforskning.