CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Lansering av undersøkelsen "Fra mål til handling" på kulturhuset i oslo, 10. januar 2019. (Foto: mari aftret mørtvedt)

Lansering av undersøkelsen "Fra mål til handling" på kulturhuset i oslo, 10. januar 2019. (Foto: mari aftret mørtvedt)

Få klimaskeptikere åpner for mer handling

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 10.01.2019

Folk flest er ikke lenger i tvil: Klimaendringer skjer. Dette gir rom for å diskutere handling og politiske løsninger, ifølge forskerne bak en ny undersøkelse om våre holdninger til klima. Unge mellom 18-29 år er mest bekymret.

Dette er noen av funnene som har kommet frem i en nylig fremlagt undersøkelse om nordmenns respons på politiske virkemidler for å redusere klimagassutslipp. Forskningsprosjektet «ACT- Fra mål til handling» gjennomfører undersøkelsen som favner spørsmål om både holdninger, oppfatninger, verdier og handlinger.

- Dette er den første av flere undersøkelser som vil legges frem årlig. Vi håper funnene vil fungere som et kompass for diskusjon rundt holdninger om klima fremover.

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO

- Dette er den første av flere undersøkelser som vil legges frem årlig. Vi håper funnene vil fungere som et kompass for diskusjon rundt holdninger om klima fremover, sier Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO.

 

 

Ønsker løsninger

Tallene fra undersøkelsen viser at over 80 prosent av de spurte mener klimaendringene skjer, 16 prosent er usikre og kun fire prosent tror ikke klimaendringer skjer.

- Folk svarer at de selv er interesserte i å ta ansvar, samtidig som de mener næringsliv og politikere må bidra. Dette viser at det er et rom for å diskutere virkemidler og løsninger og det er der vi må ha fokuset nå. Funnene fra undersøkelsen viser at det nå et er stort potensiale for å ta lederskap på klima, sier Marianne Aasen, seniorforsker ved CICERO.

Hun la frem funn fra undersøkelsen på Kulturhuset i Oslo, sammen med kollega Arild Vatn, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Han trekker frem at måten undersøkelsen er gjennomført på er unik.

- Vi forsøker å være en slags bro mellom folk og mellom folk og politikere. Samfunnet skal gjennom en stor endring og vi vet at folk gjør veldig mye det omgangskretsen gjør. Skal vi klare å endre oss, så er det viktig at vi forstår hva andre gjør og tenker. Dette påvirker våre holdninger til klimaendringer, sier Arild Vatn.

Dette illustreres blant annet i spørsmål om matkasting og flyreiser. De fleste av oss vil gjerne redusere kasting av mat, men er samtidig ikke villige til å kutte ned på flyreiser. Dette er områder hvor vi som individer påvirkes av de normene som er rundt oss i samfunnet.

 

 

Unge er mest bekymra

En av de aldersgruppene som skiller seg ut i undersøkelsen er unge mellom 18-29 år. De er mer bekymra for klimaendringer enn de øvrige aldersgruppene.

- Unge oppgir i større grad at de opplever et personlig ansvar for å redusere klimagassutslipp.

marianne aasen, seniorforsker ved cicero

- De oppgir i større grad at de opplever et personlig ansvar for å redusere klimagassutslipp. De er også i større grad villige til å støtte klimapolitikk generelt, men også når vi går inn i mer konkrete virkemidler og løsninger, sier Marianne.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai-juni 2018, altså før klimaendringer fikk mye oppmerksomhet etter den tørre sommeren. Hvor mye vi bryr oss om klimaendringer varierer med medietrykket på klimaområdet og forskerne er derfor spente på utslagene ved neste spørreundersøkelse.

- Vi skal gjøre disse undersøkelsene hvert år og slik vil vi kunne få et grunnlag til å forstå hvordan dette utvikler seg over tid, avslutter Arild.

Se hele arrangementet her: