CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Varme kyr produserer mindre melk. med flere hetebølger på trappene vil det ramme amerikanske bønder , ifølge ny rapport. 

Varme kyr produserer mindre melk. med flere hetebølger på trappene vil det ramme amerikanske bønder , ifølge ny rapport. 

Flere nye rapporter peker på at det haster å kutte i klimagassutslippene

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 30.11.2018

Flere større rapporter om klima har blitt sluppet de siste par ukene. Her er en rask oppsummering.

 

20.11.18: Verdens meteorologiorganisasjon med årlig status om klimagasser i atmosfæren

 

 • CO2-konsentrasjonen er på sitt høyeste siden målingene startet: 405,5 ppm (deler per million - enheten benyttes for å angi svært lave konsentrasjoner av et stoff)
 • Jorda har ikke hatt slike konsentrasjoner av klimagasser på 3,5 millioner år.

Verdens meteorologiorganisasjon publiserer årlig en oppdatering om konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Les mer her

 

23.11.18: National Climate Assessment - klimaendringer og konsekvenser i USA 

Figuren viser potensielle konsekvenser for amerikansk økonomi. Originalen finner du her 

 

 • USAs økonomi kan bli skadelidende med opptil 10 prosent av BNP mot slutten av dette århundret dersom klimatiltak ikke blir satt inn og oppvarmingen begrenset til under 2 grader.

 • I Arktis øker temperaturene mer enn dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Ved 2050 er det sannsynlig at Arktis vil være isfritt om sommeren.

 • Uten tilpasningstiltak vil produktivitet og lønnsomhet i landbruket rammes hardt. I 2010 er det for eksempel anslått at perioder med ekstrem varme kostet amerikanske melkebønder til sammen 1,2 milliarder dollar i form av redusert melkeproduksjon. Antall dager med ekstremvarme er ventet å øke.

23. november ble den fjerde utgaven av amerikanske National Climate Assessment lansert. Dette er del to i arbeidet med å kartlegge konsekvensene av klimaendringene i USA. Del én ble lansert i 2017 og var et sammendrag av kunnskapen om hvordan klimaendringene påvirker temperaturer, havnivåstigning, skogbranner og så videre i – mens del to handler blant annet om hva kostnadene ved å ikke tilpasse seg blir.

– 13 departementer og direktorater har laget rapporten i samarbeid med toppforskere. Den  anslår at USAs økonomi kan gå på enorme tap dersom tiltak for å begrense utslipp ikke blir satt inn og temperaturen øker med mer enn 2°C grader, forklarer CICEROs ekspert på amerikansk klimapolitikk, Guri Bang.

Forsøkt "begravet"?

Rapporten ble lansert dagen etter den nasjonale fridagen Thanksgiving, som feires den fjerde torsdagen i november hvert år. Den ble altså lansert på en av de særdeles få «inneklemte arbeidsdagene» som finnes i den amerikanske feriekalenderen, og ikke minst samme dag som «Black Friday».

– Dette har blitt kritisert av Trumps motstandere som et forsøk på å ‘begrave’ rapporten på et ugunstig tidspunkt i nyhetshjulet. Store aviser som New York Times og Washington Post har trappet opp sin formidling om klimaproblemet og rapporten som et motsvar til dette, sier Bang.

President Trump har på sin side kort kommentert at han ikke tror på konklusjonen om at USAs økonomi vil bli skadelidende grunnet klimaendringene.

Les mer om rapporten her.

 

26.11.18: UKCP18 - detaljert om framtidens klima på de britiske øyer

Rapporten er laget av Met Office Hadley Centre, og gir et utfyllende bilde av hvordan klimaendringene vil påvirke Storbritannia, med tanke på nedbør, havnivå og temperatur.

Et høyutslippsscenario viser at 

 • Sommeren kan bli opptil 5,4°C varmere, mens vinteren kan blir 4,2°C varmere i 2070.
 • Sannsynligheten for å få en 2018-sommer, vil øke til 50 prosent i 2050
 • Nedbør om sommeren vil minke med rundt 47 prosent, mens det kan bli opptil 35 prosent mer nedbør om vinteren.

Les mer her

 

27.11.18 The Emissions Gap Report, FNs miljøprogram

 

 • Klimapolitikk innføres ikke raskt nok for å nå målene satt i Paris i 2015.
 • Gapet mellom målet og dit vi er på vei er større enn tidligere.
 • Det er ingen tegn til at globale utslipp har nådd toppen.

27. november lanserte FNs miljøprogram sin årlige rapport som holder øye med hvordan vi ligger an med å nå målene som ble satt i Paris, altså å begrense global oppvarming til under 2°C og helst 1,5°C.

– Kort sagt så fokuserer The Emissions Gap Report på gapet mellom hvor vi ønsker å komme oss, og dit vi er på vei, forklarer samfunnsforsker ved CICERO, og en av bidragsyterne til rapporten, Glen Peters.

Ifølge rapporten ligger vi altså ikke spesielt godt an.

Peters peker på at landene sine forpliktelser i Paris-avtalen faktisk fører til økte utslipp i 2030

Figuren under er en bearbeidet versjon av en av figurene i The Emissions Gap Report (fig.3.1, s.20), og er inspirert av en tweet fra Glen Peters. Den viser hvordan globale utslipp kunne ha utvikla seg uten ny klimapolitikk siden 2005 ("det kunne vært verre"), med allerede implementert klimapolitikk  og med innføringen av den politikken verdens land har forpliktet seg til å implementere i Paris-avtalen ("Politikk vi har lovet å gjennomføre"). 

 

28.11.18 The Lancet countdown - helse og klima

 

Rapporten er en årlig gjennomgang av forskning på hvordan klimaendringene påvirker helsa vår.

 • Klimaendringene påvirker helsa vår i dag.
 • Antall "sårbare" mennesker utsatt for hetebølger har økt med 157 millioner sammenlignet med gjennomsnittet for 1986-2005.
 • Varmere temperaturer har ført til større spredning av denguefeber.
 • I en undersøkelse blant 478 byer, forventer rundt halvparten at klimaendringene vil være en stor utfordring for deres helsesystem.

Les gjennomgangen fra Carbon Brief her.

 

29.11.18 State of the Global Climate 2018, Verdens meteorologiorganisasjon 

 

 • Den langsiktige trenden med stadige høyere globale temperaturer fortsetter.
 • De 20 varmeste årene har funnet sted de siste 22 årene.
 • 2018 har satt nye rekorder for havet med havnivåstigning, varmenivå i havet og forsuring.
 • Det siste året har vært preget av ekstremvær som har gjort store skade på alle verdens kontinenter.

Verdens meteorologiorganisasjon publiserer årlig en statusrapport om klima-året som gikk. 

Les mer her.

 

(Takk til bidrag fra meterolog ved CICERO, Borgar Aamas)