CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
ill. Daniel Nordland

ill. Daniel Nordland

Hvordan er framtidas kommuner?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 20.02.2018

Som en del av Klimaseminar 2017- FREMTIDENS KOMMUNER, 27.-29. november, arrangerte CICERO- senter for klimaforskning i samarbeid med Fremtidens kommuner, et inspirasjonsseminar over to halve dager bestående av tre bolker med innlegg og arbeidsøkter.

Hensikten var å åpne for refleksjon og diskusjon hos deltakerne på seminaret om kommunenes arbeid med klimatiltak og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Arbeidsøktene sentrerte rundt tre hovedtema:

  1. Hva kan «omstilling til et lavutslippssamfunn» bety for kommuner i Norge?
  2. Hva er utfordringer og barrierer for kommunene i arbeidet med klimatiltak og omstilling?
  3. Eksempler på konkret arbeid med omstilling: forslag til tiltak, virkemidler og strategier.

Det var til sammen 69 påmeldte til Klimaseminar 2017- FREMTIDENS KOMMUNER, herunder representanter fra 13 kommuner, 5 fylkeskommuner og 3 fylkesmenn, i tillegg til interesseorganisasjoner, nettverksorganisasjoner, konsulentfirma og næringslivsaktører.

Her kan du laste ned en kort oppsummering fra gruppediskusjonene basert på de stikkordene gruppene selv oppsummerte sine diskusjoner med, og fra notater fra de som ledet gruppediskusjonene. Diskusjonene i gruppene ble også dokumentert fortløpende i prosesstegning av Daniel Nordland og disse illustrerer oppsummeringen.