CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Kutte hjemme eller ute - hva sier partiene?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 21.05.2019

Norge har bestemt seg for å knytte seg til EUs klimamål. Fleksibiliteten til EU falt i smak hos mange, men langt fra hos alle. Dette sier de forskjellige partiene på sine nettsider.

Arbeiderpartiet

45 prosent utslippskutt i 2030 sammenlignet med 1990. Kuttene skal gjennomføres sammen med EU. For å nå målet må innsatsen styrkes innenlands og utenlands.

Senterpartiet

40 prosent utslippskutt i 2030 sammenlignet med 1990, med både internasjonale og nasjonale kutt.

Sosialistisk venstreparti

50 prosent utslippskutt innen 2030. Vil ta kuttene innenlands.

Rødt

Minst 60 prosent utslippskutt innen 2030 og minst 90 prosent innen 2050. Kuttene skal skje gjennom innenlandske tiltak. I tillegg bidra til internasjonale utslippskutt ved økonomisk støtte til FNs klimafond.

Miljøpartiet de grønne

Redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 60 prosent innen 2030, og 95 prosent innen 2050. Kuttene skal skje innenlands.

Høyre

40 prosent utslippskutt innen 2030 sammenlignet med 1990. Kuttene skal gjennomføres i samarbeid med EU.

Fremskrittspartiet

Vil kutte utslipp av klimagasser der det har størst effekt. Ønsker globalt forankrede klimaavtaler, slik at det ikke fører til ulike rammebetingelser.

Venstre

Vil ha et nasjonalt mål som halverer utslippsnivået fra 1990 innen 2030. Karbonnøytralitet samme år.

Kristelig folkeparti

70 prosent utslippskutt sammenlignet med dagens nivå innen 2050. Minst 2/3 skal kuttes nasjonalt.

 

Lina Christensen skrev masteroppgaven Norges klimamål for 2030. En fleksibel løsning? som mastergradsstipendiat ved CICERO, som en del av REMIX-prosjektet.