CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Kina er et av landene der utslippsveksten har vært høy de siste tiårene. Foto: Macau Photo Agency on Unsplash

Kina er et av landene der utslippsveksten har vært høy de siste tiårene. Foto: Macau Photo Agency on Unsplash

Klimagassenes rolle i dag – og fremover

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 08.12.2020

For å få verdens utslipp raskt ned, trengs tiltak på sektornivå. Ny forskning viser utviklingen per sektor og region gjennom de siste årene – og scenarier for fremtiden.

Sammen med blant annet tre andre CICERO-forskere har Marianne Tronstad Lund nylig publisert en artikkel som beregner bidraget til global temperaturendring fra 13 regioner og 7 sektorer.

– Vi vet at utslipp verden over må ned raskt, og det gjelder ikke bare C02-utslipp, men også metan, sot blant annet. For å få på plass effektive strategier for utslippskutt, må vi vite hvordan sammensetningen av utslipp er i dag og hvordan de kan komme til å utvikle seg, sier Tronstad Lund.

 

Her ligger bakgrunnen for studien. Den har tatt for seg effekten av klimarelevante utslipp i 13 verdensregioner og i 7 ulike sektorer (som jordbruk, avfallshåndtering, industri, transport, energi), fra 1900 og frem til i dag.

– Vi har sett både på luftforurensing og drivhusgasser. CO2 som klimagass er viktigst og mest dominerende fordi den lever så lenge, men mange sektorer har også høye metanutslipp. Dette gjelder spesielt jordbruk og avfall. Kutt i metanutslipp kan være med å redusere global oppvarming på kort sikt, sier Tronstad Lund.

Hun peker på endringer som er tydelige gjennom de siste årene.

– Globalt øker utslippene i de fleste sektorene. Men i noen sektorer har enkelte typer utslipp gått ned. Transportsektoren for eksempel, har fått strengere krav for svovelinnhold i drivstoff og partikkelfilter på dieselbiler i mange deler av verden, så der er det mindre sotpartikler enn det var før.

Historisk har områder som Nord Amerika, Europa og Russland hatt høye utslipp og gir dermed de største bidragene til global oppvarming i dag. Rett bak følger Kina og nabolandene, der utslippsveksten har vært særlig høy de siste tiårene.

 

Afrikanske land henger etter

Studien sier også noe om mulig utvikling i tiden fremover. Og selv med de mest optimistiske scenarier, vil det ta tid før utviklingsland klarer å følge etter med like strenge tiltak som andre regioner, så her forventes det fortsatt økende utslipp i hvert fall en stund fremover.

– Asia og vesten forsetter å være viktige, men vi ser også at Midt-Østen og Afrika seiler opp med økende utslipp, særlig i de mindre optimistiske scenarier. Økonomisk vekst er jo koplet tett sammen med utslipp, og vi vet at befolkningen her øker og landene er på vei opp og frem. De bruker fossilavhengig og billigere teknologi lenger enn andre land, for eksempel, sier Tronstad Lund og legger vekt på at tilgang til fornybar energi og lavutslippsteknologi på det afrikanske kontinentet blir viktig fremover.

I studien er det også bekreftet hvor dominerende CO2 er. Gassen påvirker klima på

 

lang sikt, men også med en gang den slippes ut. Forskerne har i tillegg studert kortlevde klimadrivere og deres rolle.

– Dype kutt i CO2 er helt nødvendig for å begrense global oppvarming både på kort og lang sikt. På kort sikt kan reduksjon i kortlivede klimadrivere også bidra, men hvor stort bidraget er varierer mellom regioner og sektorer. Da er det viktig å ha et detaljert bilde av de ulike klimagassenes egenskaper, sier Tronstad-Lund.

Les mer om studien her