CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Flom. Statsminister erna solberg besøkte flomrammede kommuner på vestlandet i 2014. Fortsatt er det lettere å få penger til å dekke skader, enn det er å skaffe penger til forebygging, ifølge innleder ved CICEROs seminar på Evolve arena, fagansvarlig Berit Bakkane i Nedre Eiker kommune. (foto. SMK / flickr)

Flom. Statsminister erna solberg besøkte flomrammede kommuner på vestlandet i 2014. Fortsatt er det lettere å få penger til å dekke skader, enn det er å skaffe penger til forebygging, ifølge innleder ved CICEROs seminar på Evolve arena, fagansvarlig Berit Bakkane i Nedre Eiker kommune. (foto. SMK / flickr)

Klimarisiko i kommunene

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 06.12.2018

Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. Det koster mer å vente med forebygging, men hvor finner man de gode løsningene? Det var tema da CICERO og Kommunalbanken inviterte til seminar om klimarisiko i kommunene under Evolve Arena-konferansen på Lillestrøm 6. desember.

Se alle innleggene fra arrangementet her (fra 06 minutter) 

― Hvis vi hadde brukt alle pengene som brukes på opprydding etter en ekstremhendelse til å forebygge, er vi sikre på at vi hadde spart mye penger, sa fagansvarlig Berit Bakkane i Nedre Eiker kommune.

Hun pekte blant annet på paradokset at det finnes penger til å dekke de fleste skader etter en hendelse, men at det ikke er nok penger til forebygging.

Det ble spurt om forebygging og klimatilpasningen har et kommunikasjonsproblem.

Philip Thörn, bærekraftssjef i If Forsikring, pekte på at det må fokuseres på klimatilpasning som mulighet og ikke som kostnad. Han viste til at der parkeringsplasser er omgjort til grøntarealer eller der voller bygget for å beskytte mot havnivåstigning har blitt strandpromenader, tenker ikke folk på at dette er klimatilpasning, men heller hva de har fått.

Thörn delte også erfaringer fra Sverige der han i sin tidligere jobb ved IVL Svenska Miljöinstitutet var med på å kartlegge hvilke svenske kommuner som er best på klimatilpasning.

― De aller fleste svenske kommunene jobber med klimatilpasning. Men vi så at selv om noen kommuner har velfungerende prosesser og jobber systematisk og langsiktig med klimatilpasning, har syv av ti kommuner ikke kommet særlig langt i dette arbeidet, sa Thörn.

Vann- og avløpsingeniør og rådgiver i Asplan Viak Kim Haukeland Paus etterlyste fakkeltog for vann- og avløpssystemene våre og pekte på at tverrfaglighet må til for å løse utfordringene.

― Overvann er ikke lenger noe som vann og avløp holder på med. Arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, samferdsel og mange flere påvirkes av overvann og må snakke sammen for å finne løsninger, sa Paus.

 

PROGRAM

Velkommen,

ved Christian Bjørnæs, kommunikasjonsdirektør CICERO

Hvordan ser en godt klimatilpasset kommune ut - erfaringer fra Sverige Philip Thörn, Sustainability Manager If

Panelsamtale

  • Philip Thörn, Sustainability Manager If
  • Erling Kvernevik, seniorrådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Kim Haukeland Paus, Dr.Ing va-teknikk rådgiver, Asplan Viak
  • Berit Bakkane, fagansvarlig, Nedre Eiker kommune

Økt klimarisiko og trangere budsjetter: Krevende investeringsbeslutninger Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken

Nytt rammeverk for klimarelatert risiko i tilpasning og omstilling Alexander Berg, seniorrådgiver klimafinans i CICERO