CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
foto: bbq junkie  / flickr / creative commons

foto: bbq junkie  / flickr / creative commons

Seks ting du bør vite om 1,5-studien

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 22.09.2017

I midten av september publiserte Nature Geoscience en studie som viser at 1,5 gradersmålet fra Paris ikke er umulig likevel. Bare svært, svært vanskelig.

 

1,5 gradersmålet: Fra umulig til fysisk mulig

I midten av september ble det kjent at vi kanskje har bedre odds for å unngå farlige klimaendringer enn tidligere antatt. Det kan være fysisk mulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, men bare dersom vi kutter utslippene raskt, viser en ny studie.

Hva har skjedd?

Noen av verdens fremste forskere på sammenhengen mellom utslipp av CO2 og temperaturøkning, la nylig fram nye beregninger som tyder på at det er plass til mer CO2 i atmosfæren enn tidligere antatt, før temperaturen øker med over 1,5 grader. Forskerne regnet seg slik sett fram til en ny «tålegrense» for hvor mye CO2 vi kan slippe ut før temperaturen overstiger 1,5 grader. Det er fortsatt opp til oss om vi klarer å omstille oss og kutte utslippene ned før grensen nås. Dette er en politisk og teknologisk utfordring som vil bli stadig vanskeligere jo lenger vi venter, påpeker forskerne.

Hvorfor er dette en nyhet?

Mange av de samme forskerne står bak tidligere beregninger av sammenhengen mellom utslipp av CO2 og temperaturøkning. Når vi anvendte disse beregningene på 1,5 gradersmålet, ble resultatet at vi kun har 5 år med dagens utslipp igjen. Derfor har mange hevdet at det vil være umulig å oppfylle Parisavtalens mål om å hindre oppvarming over 1,5 grader.

Nå kan det altså vise seg å like vel være fysisk mulig. Den nye studien viser at mengden CO2 vi kan slippe ut, tilsvarer cirka 20 år med dagens utslipp. Det betyr ikke at vi kan fortsette med dagens utslipp i 20 år til. Tenk deg at du har tusen kroner – og det er alt du og alle dine etterkommere har lov til å bruke i all evighet. I det tempoet du bruker opp pengene på nå, har du brukt de opp om 20 år.

Hvordan har forskerne kommet frem til de nye tallene?

Siden 1,5 gradersmålet er så nært fram i tid, er utgangspunktet for beregningene viktig. Tidligere studier av sammenhengen mellom temperaturøkning og CO2-utslipp har ikke sett spesifikt på 1,5 grader. Tidligere beregninger har brukt modeller til å anslå temperaturen i 2015.

Selv om oppvarmingen over lang tid er lik i modeller og i den virkelige verden, har modellene vist noe sterkere temperaturøkning siden år 2000. Naturlig variasjon i klimaet gjør at slike avvik er forventet. Samtidig har CO2-utslippene vist seg å være noe høyere enn det forskerne la til grunn. Dermed må tidligere estimater justeres.

Fordi vi er så nærme målet på 1,5 grader, vil selv små endringer i disse tallene gi store endringer i beregningene av CO2. Forskerne i den nye studien har brukt tre forskjellige metoder og tatt hensyn til den kunnskapen vi har om klimasystemet i dag, for å komme fram til svaret. Om noen år, når vi vet enda mer om klimasystemet, må de nye beregningene revideres igjen.

Tok FNs klimapanel feil; øker ikke temperaturen så raskt som de sa?

Enkelte avisartikler om studien hevder at temperaturen ikke stiger så raskt som FNs klimapanel forutså i 2013 og at det ikke lenger haster å kutte utslippene. Begge deler er feil. Studien anslår, på linje med FNs klimapanels Femte hovedrapport, at temperaturen i 2020 til 2030 vil være 0,9 til 1,3 grader høyere enn før den industrielle revolusjonen (2015 og 2016 var henholdsvis 0,9 og o,94 grader varmere enn før den industrielle revolusjon). 

Igjen: Det forskerne har gjort, er å oppdatere beregningene av hvor mye CO2 vi fremdeles kan slippe ut og samtidig med stor sannsynlighet holde oss innenfor Parisavtalen.

Hva betyr dette funnet?

Studien tyder på at vi har en reell fysisk sjanse til å klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Dette er gode nyheter, spesielt for mennesker som bor på lavtliggende øyer og i andre utsatte områder. Men det er bare en teoretisk mulighet. Virkeligheten krever fremdeles en større reduksjon i klimagassutslippene enn hva verdens land så langt har forpliktet seg til i Parisvatalen, om målet er å unngå farlige klimaendringer.

Vi har altså ikke fått bedre tid, bare litt bedre odds for å unngå farlige klimaendringer. For å klare dette, må vi starte en lynrask reduksjon av utslippene i dag.