CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Det som kommer ut av pipa. Ikke alltid like lett å få has på. Photo by Brina Blum on Unsplash

Det som kommer ut av pipa. Ikke alltid like lett å få has på. Photo by Brina Blum on Unsplash

Utslippstallenes hemmelige liv

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 14.09.2017

Å beregne riktige utslippstall for verdens land er ikke gjort i en håndvending. - Alle som jobber med globale datasett og ikke med spesifikke land, bør ha ei bøtte med salt stående på pulten som de kan ta ei klype fra i ny og ne, sier CICEROs Robbie Andrew.

En e-post ramla inn fra en observant leser som stusset på at norske utslipp ble oppgitt som "i området 45 millioner tonn CO2" i en sak om karbonbudsjettet. Leseren pekte på at de fleste oversikter viser rundt 54 millioner tonn.

Er dette en trykkfeil eller skyldes det noe annet? spurte han i slutten av eposten.

De fleste som jobber med klimakommunikasjon sitter nok med en viss angst for å taste inn feil tall, eller for å misforstå en eller annen viktig nyanse. Å bomme med 10 millioner tonn CO2 kan jo potensielt være ganske pinlig. En frenetisk google-sesjon fulgte.

45 millioner tonn CO2 var for ordens skyld riktig. 54 millioner tonn gjelder for CO2 ekvivalenter. Det vil si når man omregner effekten av andre klimagasser (som metan, lystgass og så videre) til effekten av CO2.

Slik vektes de forskjellige gassene:  

CO2-ekvivalenter

Hvis du besøker for eksempel Global Carbon Atlas som følger med på globale utslipp, så finner du igjen tallet 45 millioner tonn CO2, mens hvis du går til de offisielle norske utslippstallene fra SSB vil du finne cirka 53-54 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Men hva med Kina?

Konklusjonen ble at nok var smartest å bruke et tall som folk kjenner igjen fra andre steder, altså tallet fra SSB. Men saken omtalte også utslipp fra Kina, og da måtte også dette tallet oppdateres til å gjelde for CO2-ekvivalenter!

Ny google-sesjon førte til ytterligere forvirring. Oppdaterte utslippstall i CO2 ekvivalenter for Kina dukket opp i Verdensbankens statistikkdatabase (men kun der). Samtidig viste Verdensbankens tall at norske utslipp var på 63 millioner tonn i 2012 - ned fra 76 millioner tonn (!) i år 2000. Hva skjer? 

Hvorfor varierer verdensbankens tall for Norge så voldsomt, og hvorfor er det så vanskelig å finne Kinas utslippstall i CO2-ekvivalenter?

Heldigvis har vi eksperter på utslippstall på huset. For eksempel Robbie Andrew, tallknuser, utslippsviter og mannen bak tallene som oppgis i Global Carbon Atlas:

- Det korte svaret på det første spørsmålet er at Verdensbankens tall er feil for Norge. De får dataene sine fra EDGAR, som ikke er riktige for Norge. Hvorfor? Det vil kreve mer tid å finne ut av. Antageligvis har de estimert utslipp fra summen av Norges energiproduksjon, minus eksport, pluss import. Såkalt "apparent consumption". Disse tallene er kjent for å ikke være til å stole på for Norge, sier Robbie.

*OBS! Robbie gir likevel en forklaring i bunnen av saken - heng med!*

- Statistisk sentralbyrå sine tall er offisielle og beregna av folk som vet hva de driver med. Alle som jobber med globale datasett og ikke med spesifikke land, bør ha ei bøtte med salt stående på pulten som de kan ta ei klype fra i ny og ne.

- Når det er sagt, så er det ikke Verdensbankens oppgave å beregne utslippene fra alle land. Derfor henter de sine data fra fra EDGAR. Og folka i EDGAR gjør en strålende jobb, men de kan ikke gjøre alt, og de må gjøre noen antakelser. Å få tallene riktig for alle verdens land krever mye arbeid. 

- Når det gjelder Kina, finnes ingen offisielle serier for CO2-ekvivalenter. Heller ikke for CO2, sier Robbie.

Robbie og de andre i teamet bak Global Carbon Budget regner seg fram til antatt CO2-utslipp fra Kina basert på kullforbruk, slik  de rapporteres fra Kinas statistiske sentralbyrå. Tall som også er kjent for å variere en del

Moralen er at utslippsberegninger er kompliserte saker, man skal ha tunga rett i munnen, ikke sammenligne CO2-utslipp med CO2-ekvivalenter og være kritiske til kildene.

Tallet ble stående som det var i den opprinnelige saken. 

Epilog:

Robbie forklarer kommunikasjonsrådgiver hvorfor tallene fra Verdensbanken ikke stemmer overens med SSBs, og hvorfor det ikke er bare Verdensbankens feil, selv om SSB gir fra seg riktige tall. 

 

To be continued.

 

 

Våre prosjekter