ACRoBEAR – risiko for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye breddegrader

I prosjektet ACRoBEAR (Arctic Community Resilience to Boreal Environmental Change: Assessing Risks from fire and disease) studerer vi hvordan risikoen for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye nordlige breddegrader kan komme til å endre seg med klimaendringene, og hvordan lokalsamfunn kan håndtere og tilpasse seg konsekvensene.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.3.2020 - 31.12.2022 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

 

Få andre steder på kloden går oppvarmingen så raskt som i Arktis og på høye nordlige breddegrader, noe som allerede har ført til dramatiske endringer i klimasystemet. For lokalsamfunnene i disse områdene er det et stort behov for bedre å forstå effekten av de raske klima- og miljøendringene på samfunn, levebrød og kultur. Særlig økningen i ekstreme værhendelser har medført konsekvenser og utfordringer for lokalsamfunn på nordlige breddegrader. Skandinavia, Russland og Alaska har de siste årene opplevd ekstreme hetebølger om våren og sommeren, og disse har konsekvenser for samfunn, helse og miljø. To viktige, og muligens koblede, måter ekstremvarme kan påvirke helse på, er via økt risiko for skogbrann og vektorbårne sykdommer.

De siste årene har vi opplevd skogbranner vi aldri tidligere har sett maken til flere steder på høye breddegrader. Den rekordvarme sommeren 2018 førte til store skogbranner i Norge og Sverige. I Alaska og Sibir har frekvensen og størrelsen på skogbrannene økt de siste to tiårene, og i juni 2019 var det større utslipp fra skogbranner i løpet av én måned alene enn samlet for den samme måneden i årene 2010-2018. Skogbranner setter store spor i naturen, men kan også være skadelig for folks helse. Branner fører til forhøyede nivåer av partikler og ozon i atmosfæren, og skadelige nivåer av luftforurensning blir ofte registrert mange steder i nærheten av en større skogbrann.

Oppvarmingen og endringen i nedbørsmønstre forventes å fortsette de neste tiårene, noe som igjen kan forverre risikoen for skogbrann og vektorbårne sykdommer. Det er imidlertid lite kunnskap om akkurat hvordan denne risikoen kan endre seg på høye breddegrader. Videre er kunnskapen om hvor motstands- og tilpasningsdyktige lokalsamfunnene er, begrenset av dårlig forståelse av politiske og samfunnsmessige faktorer som er spesifikke for disse områdene.

Sammen med et tverrfaglig team av eksperter fra Storbritannia, Sverige, Finland, Russland, Frankrike og USA, skal forskere ved CICERO i ACRoBEAR-prosjektet jobbe med å dekke disse kunnskapshullene. Prosjektet har som mål å produsere robuste scenarier for helserisiko fra skogbrann-relatert luftforurensning og vektorbårne sykdommer i den pan-arktiske regionen under fremtidige klima- og samfunnsutvikling. På den måten vil prosjektet bidra med kunnskap som vil være av høy relevans for beslutningstakere. Prosjektet, som er finansiert av Belmont Forum, går over fire år (2020-2023), og ledes av Dr. Steve Arnold ved Universitetet i Leeds.