Klimaundersøkelsen 2018

Folk flest er ikke i tvil: Klimaendringer skjer. Dette gir rom for å diskutere handling og politiske løsninger, ifølge forskerne bak en ny undersøkelse om våre holdninger til klima. Unge mellom 18-29 år er mest bekymret.

Bilde mangler beskrivelse

Nøkkeltall

  • 4000 respondenter, representativt norsk befolkning

  • Data samlet av Kantar (Norsk Gallup)

  • Nettbasert undersøkelse

  • Tidsperiode for datainnsamling: mai/juni 2018

 

Se presentasjonen her (FACEBOOK)

Last ned presentasjonen her (PDF)