Bistand til arbeid med lokale datakilder på klima

Oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune. 

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.8.2020 - 30.11.2020 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Klimaetaten, Oslo kommune

I dette prosjektet var TØI underleverandør, som gjorde analysen på veitrafikk. Dette var en bistandskontrakt hvor vi sammen med et team fra Klimaetaten jobbet opp mot Miljødirektoratet, SSB, NILU og andre, for videreutvikling av det kommunefordelte klimagassregnskapet. Arbeidet omfatter kartlegging av lokale datakilder og identifisere områder hvor kommunen kan samle inn nye data som kan erstatte/supplere dagens datakilder i Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap. Vi gjennomgikk alle utslippssektorer hvor Oslo har utslipp av betydning, med hovedfokus på de største utslippssektorene og de viktigste utslippskildene: veitrafikk, annen mobil forbrenning og energiforsyning.

Les hele rapporten her

Andre involverte

Madslien, Anne