Klimatilpasning i norske kommuner 2020

For andre året på rad gjennomførte CICERO i 2020 en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan kommunene arbeider med klimatilpasning. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra forsikringsselskapet If. 

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2020 - 31.12.2020 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
If

Resultatene fra fjorårets undersøkelse viste at noen kommuner er godt i gang med klimatilpasningsarbeidet, mens andre har en lang vei  å gå.

- Det har vært mye oppmerksomhet rundt ekstremvær og klimaendringer den seneste tiden. Det blir derfor spennende å se om flere kommuner har gjort eller planlegger klimatilpasningstiltak i år enn det fjorårets undersøkelse viste, sier seniorforsker ved CICERO, Marit Klemetsen.

Les mer om hvor langt kommunene har kommet i klimatilpasningsarbeidet i rapporten «Hvor godt er norske kommuner rustet til å håndtere følgene av klimaendringer?» Rapporten ble overlevert daværende miljø- og klimaminister Ola Elvestuen i august 2019.

Kommunene har viktig rolle i klimatilpasningsarbeidet

Som plan- og beredskapsmyndighet er kommunene nøkkelaktører for å lykkes i klimatilpasningsarbeidet og har vært tidlig ute med å sette klimatilpasning på dagsorden. Undersøkelsen vil synliggjøre og gi oversikt over utfordringer og behov i kommunene.

- Vi håper at resultatene av undersøkelsen vil bli et nyttig verktøy for alle som jobber med klimatilpasning og bidra til økt samarbeid over kommunegrenser om felles utfordringer, sier Klemetsen. If ser på denne kartleggingen som et viktig bidrag fra selskapet i det forebyggende arbeidet i Norge, og vil ikke bruke informasjonen på annen måte enn til kunnskapsdeling. Resultatene vil danne grunnlaget for en oversikt over hvor langt kommunene har kommet i sitt klimatilpasningsarbeid og vil offentliggjøres i en rapport.

Systematisk arbeid med klimatilpasning

Spørsmålene i undersøkelsen bygger på et klimatilpasningsverktøy som er utviklet av EU-kommisjonens European Climate Adaptation Platform. Verktøyet viser hvordan arbeidet med klimatilpasning systematisk kan gjennomføres i seks steg og er et eksempel på en ideell planprosess. Den norske undersøkelsen er inspirert av tilsvarende undersøkelser gjennomført i Sverige av IVL Svenska Miljöinstitutet og Svensk Försäkring. IVL har et godt verktøy for å gjennomføre undersøkelsen og IVL bistår derfor CICERO med innsamling av data.