Vi som lager PLATON

Bak PLATON står seks norske forskningsinstitusjoner. I tillegg har vi 28 brukerpartnere og 16 andre forskningsinstitusjoner med på laget. Se egne nettsider på www.platonklima.no.

De seks kjerneinstitusjonene vil ha et tett samarbeid om forskningsprosjektene, kunnskapssammenstillingen og kommunikasjonsarbeidet i PLATON. Noen hovedansvarsområder har vi fordelt mellom oss:

Samarbeidspartnere

I tillegg har vi med forskere og eksperter tilknyttet disse institusjonene

 • European Commission
 • IFE
 • Insam
 • Joint Research Centre
 • KU LEUVEN
 • London School of Economics
 • NMBU
 • NORCE
 • SUM
 • Universitetet i Oslo
 • University of East Anglia
 • University of Graz
 • University of Leeds
 • University of Strathclyde
 • Universität Bonn
 • Vrije Universiteit Brussel

Partnere fra næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunn

 • Bilimportørenes landsforening
 • Felleskjøpet
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Framtiden i våre hender
 • Innlandstrafikk
 • isam
 • Jernbanedirektoratet
 • Klima- og Miljødepartementet
 • Kommunalbanken Norge
 • KS
 • Landbruks- og Matdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • NCE Maritime CleanTech
 • Norges Bondelag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Klimastiftelse
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Nortura
 • NVE
 • Nye Veier
 • Olje- og Energidepartementet
 • Orkla Foods Norge
 • Sabima
 • Statens vegvesen
 • Statistisk Sentralbyrå
 • UMOE
 • VY