Referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram til 2030

Oppdrag for Oslo kommune. 

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.10.2021 - 31.5.2022 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Oslo Kommune

CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune utviklet en oppdatert referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram mot 2030. Arbeidet bygger på en tidligere utviklet beregningsmodell fra 2018 med tilhørende rapport (Aamaas et al., 2018) og revidert rapport i 2019 (Aamaas et al., 2019). For å sikre et best mulig faktagrunnlag for utslippsutviklingen i Oslo er det utarbeidet en oppdatert beregningsmodell, med nye framskrivinger av utslippsdrivere og trender fram mot 2030, basert på beste tilgjengelige forutsetninger og datagrunnlag. 

Les rapporten fra prosjektet her 

Andre involverte

Anne Madslien