Bilde mangler beskrivelse

Nyttig informasjon hvis du jobber eller er frivillig med utlån av utstyr

BUA Oppegård, BUA Ski og BUA Lier er med i forskningsprosjektet Upscale sammen med TURBO i Tromsø. Forskerne skal undersøke hva som skal til for at folk deler og låner mer; ting og utstyr av ulikt slag, ideer, erfaringer og kunnskap, og hvem og hvorfor folk låner i BUA og Turbo.

Publiseringsdato
26.8.2022

Hva skal vi i BUA/TURBO bidra med?

Forskerne er opptatt av å få vite hva som motiverer folk til å bruke bibliotek og dele- og låneordninger som TURBO og BUA, og hva som skal til for at brukerne vil dele/låne mer.

Høsten 2020 vil registrerte lånetakere bli spurt om å være med i en nettbasert spørreundersøkelse om delevaner. Undersøkelsen blir anonym og er utformet i tråd med personvernregler. Les mer om hva det innebærer å være med . Resultatene fra undersøkelsene vil bli klare ved årsskiftet 2020/2021.

I løpet av prosjektperioden vil forskerne intervjue lånetakere, frivillige og ansatte. Forskerne trenger hjelp til å finne fram til brukere med ulik alder og bakgrunn, og du kan gi innspill til ditt biblioteks hovedkontakt i prosjektet. Hvem dette er finner du nedenfor.

Forskerne vil også være til stede for å observere hvordan dere veileder og motiverer brukerne. Besøk fra forskerne blir avtalt på forhånd slik at dere vet hvem og når han eller hun kommer.

Hvem kan jeg kontakt hvis jeg lurer på noe?

BUA Oppegård; kristin.myklebust@nordrefollo.kommune.no

BUA Ski; Siri Bøhren Welde, 46447780, siri.bohren.welde@nordrefollo.kommune.no

TURBO; Kari Lydersen, 95472045, kari.lydersen@redcross.no