Bilde mangler beskrivelse

Nyttig informasjon hvis du jobber på bibliotek

Bibliotekene i Drammen, Tromsø, Nordre Follo, Lillestrøm, og Lier er med i forskningsprosjektet Upscale sammen med bibliotekene i Odense og Ballerup i Danmark. Forskerne skal undersøke hva som skal til for at folk deler og låner mer; ting og utstyr av ulikt slag, ideer, erfaringer og kunnskap, og om og hvordan bibliotekene kan legge til rette for deling. Prosjektet varer ut 2023.

Publiseringsdato
26.8.2022

Hva skal mitt bibliotek bidra med/gjøre?

Forskerne er opptatt av å få vite hva som motiverer folk til å bruke bibliotekene og andre dele- og låneordninger, og hva som skal til for at brukerne vil dele/låne mer.

 

Høsten 2020 vil alle /et utvalg bibliotekbrukere bli spurt om å være med i en nettbasert spørreundersøkelse om delevaner. Undersøkelsen blir anonym og er utformet i tråd med personvernregler. Les mer om hva det innebærer å være med. Resultatene fra undersøkelsene vil bli klare ved årsskiftet 2020/2021.

 

I løpet av prosjektperioden vil forskerne intervjue bibliotekbrukere og ansatte. Forskerne trenger hjelp til å finne fram til brukere med ulik alder og bakgrunn, og du kan gi innspill til ditt biblioteks hovedkontakt i prosjektet. Hvem dette er finner du nedenfor.

 

Forskerne vil også være til stede i biblioteket for å observere hvordan dere veileder og motiverer brukerne, hvilke arangementer dere har og/eller planlegger. Besøk fra forskerne blir avtalt på forhånd slik at dere vet hvem og når han eller hun kommer.

Hvem kan jeg kontakt hvis jeg lurer på noe?

Tromsø bibliotek; Stine Fjeldsøe, 97171954, stine.fjeldsoe@tromso.kommune.no

Drammensbibliotekene; Solvor Snoen Hoel, 32045400, solvor.snoen.hoel@drammen.kommune.no

Nordre Follo bibliotek avdeling Kolben; Kristin Myklebust, 97128399, kristin.myklebust@nordrefollo.kommune.no

Lillestrømbibliotekene avdeling Strømmen; Anett Kolstad, 92825494, anettkristin.kolstad@lillestrøm.kommune.no