Kontaktinfo

Telefonnummer
73 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@rajksretla.irak
Forskerprofil ekstern

Om

Kari Alterskjær er naturviter med hovedfokus på ekstremnedbør, skyer og vekselvirkninger mellom partikler i atmosfæren, skyer og stråling.

Kari Alterskjær studerer endringer i ekstremnedbør som følge av klimaendringer. Forskningen hennes baserer seg både på observasjoner av nedbør og på bruk av ulike modellverktøy. Hun har også en bred bakgrunn innen forskning på skyer og på hvordan disse blir påvirket av partikler i atmosfæren kalt aerosoler. Kari har doktorgrad i meteorologi/atmosfærefysikk fra Universitetet i Oslo (2013).